Arcserve Unified Data Protection (UDP)-Bölüm-2 Add a Destination

Arcserve UDP’de Destination Kavramı backup verilerinin depolandığı yer demektir. Arcserve UDP’de Recovery Point Server bileşeni merkezi hedef (central destination) olarak atanır.

Arcserve UDP’de Hedef ekleme (Destination) 2 adımdan oluşur :

1- UDP Konsol’a Recovery Point Server (RPS) ekleme

2- RPS’de Data Store ekleme

Kurulumda Advanced Installation seçeneği ile Sunucumuza Recovery Point Server bileşinini kurduğumuzdan aşağıda Data Store ekleme adımlarını inceleyeceğiz.

Data Store Backup verilerinin depolandığı yeri belirtir. RPS’de birden fazla data store ekleyebilirsiniz.

“Resources” tabında “Destination/Recovery Point Servers” yolu izlenerek Recovery Point Server seçili iken “Actions” kısmında “Add a Data Store” tıklanır.

“Data Store Name” kısmında isim verildikten sonra “Backup Destination Folder” kısmında “Browse” butonu tıklanarak klasör yolu gösterilir. Backup Destination Folder recovery points (kurtarma noktaları) ve catalogların tutulduğu alandır. Bu alan Hardware Based Deduplication(EMC DataDomain vb) yapan bir cihaz üzerinde olacaksa Compression ve Encrypt devre dışı bırakılır.

“Compression Type” kısmı sıkıştırma tipinin belirlendiği alandır. 3 seçenekten birini kullanabilirsiniz.

No Compression – Düşük CPU kullanımı(en yüksek hız ) -En büyük disk kullanım alanı

Standard Compression – Default seçenek – CPU ve Disk kullanımının dengeli kullanıldığı seçenek

Maximum Compression – Yüksek CPU kullanımı (en düşük hız) – En düşük disk alanı kullanımı

Concurrent Active Nodes” kısmı Data Store üzerinde eş zamanlı çalışacak backup job sayısının belirlendiği kısımdır.1 ile 9999 arasında bir sayıdır.

Deduplication Data kısmı veri tekilleştirmeyi etkinleştirmek için kullanılır. Arcserve UDP Source-side deduplication ve Global deduplication tiplerini destekler.

NOT: Backup Destination folder, Data Destination, Index Destination ve Hash Destination için farklı klasör yolu belirtilmelidir.

“Data Destination”, “Index Destination ve “Hash Destination” kısımlarında “Browse” butonu tıklanarak ilgili klasör yolu belirtilir.

Data Destination : Gerçek benzersiz veri bloklarının tutulduğu alandır.

Index Destination : Indeks verilerinin tutulduğu alandır.

Hash Destination : Hash veritabanının tutulduğu alandır. Konum olarak Solid State Drive (SSD) kullanması tavsiye edilir. SSD kullanılması RAM miktarı ihtiyacını düşürecektir.

Hash Destination is on a Solid State Drive (SSD) : Yapıda SSD disk varsa seçilir.

“Hash Memory Allocation” kısmında Hash için kullanılacak RAM miktarının belirlendiği kısımıdır.

“Deduplication Block Size” kısmı tekilleştirme blok boyutunu tanımlar. 4 KB,8 KB,16 KB ve 32 KB seçenekleri vardır. Varsayılan olarak 4KB seçilidir. Tekilleştirme blok boyutunun artırılması tekilleştirme yüzdesini azaltır.


“Estimate Memory and Storage Requirements” (isteğe bağlı) Deduplication Data Store kapasitesini ,sunucuda olmasi gereken RAM Miktarini tahmin etmek için yardımcı bir araçtır.

İlgili Ayarlar yapıldıktan sonra “Save” tıklanarak Data Store ekleme işlemi sonlandırılır.


Faydalı olması dileğiyle…

Back to Top