VMware Horizon 7 Terminolojisi ve Konfigurasyon Seçenekleri

VMware Horizon 7 makale serimizin ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

ana başlıklar yeni makaleler hazır oldukça güncellenecektir.

1-VMware Horizon 7 Mimari ve Bileşenler

2-VMware Horizon 7 Terminolojisi ve Konfigurasyon Seçenekleri

3- VMware Horizon 7 Başlangıç Konfigurasyonu

4-VMware Horizon 7 Connection Server Kurulumu

5-Vmware Horizon 7 Connection Server Konfigurasyonu

6-VMware Horizon 7 Replica Connection Server Kurulumu

Horizon Terminolojisi :

Sanallaştırma alanında, bir takım terimler birbirinin yerine kullanılabilir ve karışıklığa neden olabilir. Bu makalenin amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar kullanılacaktır.

Desktop pool – Horizon masaüstü bilgisayar koleksiyonu.

Dedicated-assignment desktop – Belirli bir kullanıcıya atanmış bir masaüstü. Kullanıcı bir Horizon masaüstü havuzuna bağlandığında, her seferinde aynı masaüstüne erişilir.

Masaüstü, VM’nin makine adı ve MAC adresi ile tanımlanır. Bunun kullanıcı verileri veya benzersiz yapılandırma ayarları üzerinde bir etkisi yoktur.

Floating-assignment desktop – Bu kullanıcı oturumu kapattıktan sonra aynı kullanıcıya atanmamış olarak kalan bir masaüstü. Bir kullanıcı bir Horizon pool’a bağlandığında, rastgele bir masaüstüne erişilir.

Bunun kullanıcı verileri veya benzersiz yapılandırma ayarları üzerinde bir etkisi yoktur.

Persistent desktop – Kullanıcıların uygulamalara, Windows ayarlarına veya her ikisine ve muhtemelen kullanıcı verilerinin oturumdan oturuma korunduğu bir masaüstü.

VM eski yaşam döngüsü yönetiminden geçer (provisioning, uygulama dağıtımı, yama güncellemeleri, diğer bakım vb) ve uzun bir süre boyunca tekrar tekrar kullanılır.

Persentent desktop’lar oluşturmak için Dedicated-assignment full-clone VM’lerinin kullanılması önerilir.

Nonpersistent desktop – Nonpersistent sanal masaüstü, oturumu kapattıktan veya yeniden başlattıktan sonra masaüstündeki hiçbir veriyi tutmaz.

Buna kullanıcı ayarları, uygulama ayarları, internet yer imleri vb. gibi veriler dahildir. Bunun yerine, bu veriler kullanıcı ayarlarını merkezi bir konumda saklamak için folder-redirection gibi başka bir yöntem kullanılarak saklanır ve oturum açtıkları masaüstüne uygulanır.

Dedicated assignment instant clone’lar için yalnızca makine adı ve MAC adresi korunur.

VM yaşam döngüsü modern yöntemler kullanılarak yönetilir. VM rutin olarak kullanılır ve atılır, böylece her oturum için temiz ve düzgün çalışan bir VM sağlanır.

Hem dedicated-assignment hem de floating-assignment desktop pool’ları , kalıcı olmayan bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.

Semi-persistent desktop – Instant clone’lar veya Linked clone’lar gibi nonpersistent bir masaüstü sağlama teknolojisi kullanılarak oluşturulan bir masaüstü, ancak kullanıcı Windows oturumunu kapattığında VM hemen yenilenmez.

Semi-persistent masaüstü bir kereden fazla kullanılabilir, ancak tipik bir fiziksel PC veya persistent desktop kadar uzun bir süre kullanılmaz.

Provisioning pool’lar and farm’lar için Windows Template – BT tarafından oluşturulan bir VM’nin, bir tür provisioning motoru kullanılarak pool’ların veya farm’ların oluşturulduğu birincil örneğini ifade eden bir dizi terim vardır.

Aşağıdaki terimler, özellikle aksi belirtilmedikçe, bu amaç için değiştirilebilir olarak kabul edilir:

 • Base image
 • Master image
 • Golden image
 • Golden master
 • Parent image
 • Parent VM

Horizon Konfigurasyon Seçenekleri :

Horizon 7, hem sanal masaüstleri hem de sanal (yayınlanmış) uygulamalar sağlayabilen teknolojiler içerir.

Horizon Apps – Çoğu uç nokta aygıtından erişilebilen Remote Desktop Services (RDS) tarafından yayınlanan uygulamaların ve masaüstlerinin dağıtımını sağlar.

Horizon VDI – Sanal masaüstü altyapısı (VDI) kullanarak uzak masaüstlerinin dağıtımını sağlar. Bu masaüstlerine çoğu uç nokta cihazından da erişilebilir.

Horizon temel hazırlığı ile VM’ler genellikle mantıksal olarak masaüstü bilgisayarlar için pool’lar ve RDSH sunucuları için farm halinde gruplandırılır.

Full Clone :

Full clone, sanal bir makinenin eksiksiz ve bağımsız bir kopyasıdır. Klonlama işleminden sonra parent virtual machine ile hiçbir şey paylaşmaz.

Bir full clone’un devam eden çalışması, parent virtual machine’den tamamen ayrıdır.

Bir full clone sanal diskleri parent virtual machine ile paylaşmadığından, full Clone’lar genellikle Linked clone ‘dan daha iyi performans gösterir.

Full Clone’ların oluşturulması linked clone ‘tan daha uzun sürer. İlgili dosyalar büyükse, full clone oluşturmak birkaç dakika sürebilir.

Bir full clone, klonlama işlemi anında yalnızca sanal makinenin durumunu çoğalttığından, parent virtual machine’nin snapshot ‘ı erişimi yoktur.

Microsoft Sysprep genellikle provisioning sırasında Windows image’i genelleştirmek ve bilgisayara özgü bilgileri kaldırarak image’nin tüm kuruluşa deploy edilmesi için kullanılır.

VMware vSphere Storage APIs – Array Integration (VAAI) donanım yardımı ile provisioning işlemlerinin hızı ve verimliliği büyük ölçüde artırılabilir.

Bunun için VAAI ilkelerinde bilindiği üzere Varsayılan XCOPY boyutu 4 MB’dir. Varsayılan XCOPY boyutu gerekirse en fazla 16 MB değerine artırılabilir, ancak bu yalnızca storage array üreticinizin tavsiyesi üzerine yapılmalıdır.

Full-Clone Provisioning Analizi

Altyapı gereksinimi

VMware vCenter

Model

Kalıcı Masaüstüler (Persistent desktops) veya sunucular

Yarar

Nispeten az planlama gerektirir. Mevcut araçlar software distribution, antivirus vb. İçin kullanılabilir.

Kısıtlama

Horizon Just-In-Time_Management Platform gibi modern bir yönetim yaklaşımından yararlanmayı engeller.

Linked Clone:

Bu, tek bir master image’den klonlar sağlayarak sanal masaüstlerinin ölçeklenebilir yönetimini sağlayan eski bir klonlama teknolojisidir.

Linked clone, sanal diskleri parent virtual machine ile sürekli olarak paylaşan bir sanal makinenin bir kopyasıdır.

Bu, disk alanından tasarruf sağlar ve birden çok sanal makinenin aynı yazılım yüklemesini kullanmasına izin verir.

Replica’daki değişiklikleri temsil eden her VM için Delta diskler oluşturulur. Provisioning sırasında VM’leri özelleştirmek için Microsoft Sysprep veya VMware QuickPrep kullanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için aşağıdaki link inceleyebilirsiniz :

https://kb.vmware.com/s/article/2003797

Linked clone VM’lerde Composer server’ı kullanıcı ayarları ve kullanıcı tarafından oluşturulan diğer veriler de dahil olmak üzere kullanıcı bilgilerini işletim sistemi bilgilerinden ayrı bir diske yerleştirecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Composer, OS verileri güncellendiğinde vb durumlarda bu persistent disk üzerindeki kullanıcı bilgilerini korur. Linked-clone desktop pool oluşturduğunuzda persistent disk’leri oluşturabilirsiniz.

Linked-Clone Provisioning Analizi :

Altyapı gereksinimi

– vCenter Server

– Composer server

– External database

Model

 • Nonpersistent veya semi-persistent masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmıştır
 • Persistent masaüstü bilgisayarlar için önerilmez

Yarar

Full clone ‘dan daha hızlı bir provisioning sağlar. Sanal makinelerin yaşam döngüsünü yönetmek için bazı otomasyon sağlar. Hem nonpersistent hem de semi-persistent modelleri destekler.

Kısıtlama

Instant clone’dan daha fazla bileşen gerektiren mimari ve ağır vsphere kullanımı vardır.

Semi-persistent bir modelde kullanıldığında, yeniden oluşturma işlemleri uzun sürebilir ve muhtemelen bir maintenence (servis kesintisi) gerektirecektir.

Nonpersistent modelinde kullanıldığında, oturum kapatıldığında yenileme işlemleri vCenter Server yükü oluşturur ve çok fazla eşzamanlı işlem performansı düşürebilir ve son kullanıcı verimliliğini etkileyebilir.

Instant Clone :

Instant Clone Teknolojisi, önceki Horizon Composer Linked Clone teknolojisi üzerinde klonlanmış VM’ler oluşturma sürecini iyileştirir ve hızlandırır.

Buna ek olarak, instant- clone, kullanıcı oturumu kapattığında masaüstü genellikle silindiği ve en son master image kullanılarak yeni bir masaüstü oluşturulduğu için yönetmek ve güncellemek için daha az storage ve daha az masraf gerektirir.

Instant Clone Teknolojisi temel olarak VDI masaüstü bilgisayarlarını “just in time” anında sunar. Instant Clone Teknolojisi, yöneticilerin sanal makineyi çok daha kısa sürede hızlı bir şekilde clone ve deploy etmelerini sağlar. Sadece 1-2 saniye sürdüğünü söyleyebiliriz.

Composer sunucusu tarafından desteklenen geleneksel pool ile karşılaştırıldığında temel hazırlama yaklaşık 5-8 kat daha hızlıdır.

Instant clone’ların oluşturma işlemi aşağıdaki gibidir:

 1. Master ve snapshot bir template içinde birleştirilir.
 2. Template’in bir kopyası read–only replica olarak oluşturulur.
 3. Her vSphere host üzerinde bir parent VM oluşturulur ve power-on edilir.
 4. Instant clone’lar çalışan parent’dan çatallanır.

Provisioning sırasında VM’leri özelleştirmek için Sysprep veya QuickPrep kullanmak yerine, Instant Clone’lar VMware ClonePrep kullanır.

Instant-Clone Provisioning Analizi :

Altyapı gereksinimi 

VMware vCenter

Model

Nonpersistent veya semi-persistent masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmıştır

Yarar

Hızlı provisioning ve re-provisioning sağlar. vsphere hypervisor içine yerleştirilmiş modern mimari ile vcenter ve shared storage gibi alt yapı bileşenleri üzerindeki yükü azaltır.

Kısıtlama

– Microsoft Sysprep kullanarak özelleştirme

– Persistent disk’ler

Persistent disk’ler Horizon Composer’a özgü eski bir bileşendir.

– Çoklu NIC’ler

– Horizon Persona Management

Horizon Persona Management eski bir teknolojidir. VMware bunun yerine Dynamic Environment Manager kullanılmasını önerir.

Son kullanıcıların her zaman temiz ve optimize edilmiş bir ortama erişebilmeleri için masaüstü bilgisayarları veya RDSH sunucuları yenilenir.

Bir pool’daki tüm masaüstlerinin veya otomatik bir instant-clone farm’daki tüm RDSH sunucularının bakımını zamanlayabilirsiniz. Her bakım döngüsü sırasında, tüm VM’ler parent VM’den yenilenir.

Geçerli parent VM’nin snapshot’ı bakım için kullanıldığından, Instant-Clone’lar etkilemeden parent VM’de değişiklik yapabilirsiniz. Instant Clone’lar , sistem yapılandırmaları için parent VM içindeki bilgileri kullanır.

Back to Top