Proxmox VE ilk Yapılandırma Ayarları

Proxmox VE kurulumu yapıldıktan sonra varsayılan network ayarı aşağıda görüldüğü gibidir.

Network yapılandırması, GUI aracılığıyla veya tüm network yapılandırmasını içeren /etc/network/interfaces dosyasını manuel olarak düzenleyerek yapılabilirsiniz.

root@pve01:~# nano /etc/network/interfaces

VLAN yapısının olduğu bir İzole edilmiş bir network’te PVE host iletişimine izin vermek için, VLAN tag’leri herhangi bir network cihazına (NIC, Bond, Bridge) uygulamak gerekir.

Genel olarak, kendisi ile fiziksel NIC arasındaki en az bir interface üzerindeki VLAN’ı yukarıdaki ekran görüntüsünde görülen şekilde yapılandırmalısınız.

Yukarıda görüldüğü şekilde vlan bilgisinin olduğu interface oluşturulduktan sonra bridge tanımında vlan tag yazılır.

Proxmox VE host’a erişim yapıldıktan sonra eğer yapınızda proxy varsa ayarlamak gerekir. Nano,vi vb herhangi bir editor ile aşağıdaki şekilde ayarlanabilir:

root@pve01:~# nano /etc/apt/apt.conf

Acquire::http { Proxy “http://IP_adresi:Port_numarası”; }

Proxmox VE cluster’da bulunan host’larda, senkronize edilmiş zaman gereksinimi vardır. Örneğin; Ceph gibi bazı diğer bileşenler, node’lardaki saat senkronize değilse düzgün çalışmayı reddeder.

PVE node’lar arasında zaman senkronizasyonu “Network Time Protocol” (NTP) ile sağlanır. Proxmox VE, NTP client olarak systemd-timesyncd‘yi kullanır.

PVE Node’larda Lokal NTP sunucuların kullanmasını ayarlanmanız gerekmektedir.

/etc/systemd/timesyncd.conf altında aşağıdaki şekilde sunucu adı veya IP adresi yazıp kaydetmelisiniz.

NTP=ntp1.example.com ntp2.example.com ntp3.example.com ntp4.example.com

Veya

NTP=10.34.11.09 10.34.11.10

NTP sunucu bilgilerini girip kaydettikten sonra Senkronizasyon servisinin restart edilmesi (systemctl restart systemd-timesyncd) gerekmektedir.

Proxmox Kurulumunda hatırlarsanız sadece bir tane DNS server bilgisini girmemize izin veriyordu.

Kurumunuzdaki diğer DNS server Sunucularının IP adreslerini girmek için GUI’den System/DNS yolu izlenerek ” Edit “ tıklanır. DNS Server IP adresleri girilerek ” OK “ tıklanır.

Komut satırından kontrol için aşağıdaki şekilde bakabilirsiniz :

root@pve01:~# cat /etc/resolv.conf

search abc.local

nameserver 10.34.11.09

nameserver 10.34.11.10

root@pve01:~#

Bir sonraki ayara geçmeden önce Proxmox VE Package Repository’ler (Paket Depoları) hakkında aşağıdaki bilgilere göz atmanız tavsiye olunur :

Proxmox VE, diğer Debian tabanlı sistemler gibi paket yönetim aracı olarak APT‘yi kullanır.

Repository’ler /etc/apt/sources.list dosyasında ve /etc/apt/sources.list.d/ içine yerleştirilmiş .list dosyalarında tanımlanır.

Her satır bir paket deposunu tanımlar. Tercih edilen kaynak önce gelmelidir. Boş satırlar dikkate alınmaz.

Bir satırın herhangi bir yerinde bir # karakteri, o satırın geri kalanını yorum olarak işaretler. Depodaki mevcut paketler apt-get update çalıştırılarak alınır.

Güncellemeler doğrudan apt-get kullanılarak veya GUI aracılığıyla yüklenebilir.

/etc/apt/sources.list

deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib

deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib

# security updates

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib

Proxmox VE Enterprise Repository

Tüm Proxmox VE lisanslı kullanıcıları için mevcut olan varsayılan, kararlı ve önerilen depodur. En kararlı paketleri içerir ve production kullanımı için uygundur.

Pve-enterprise repository varsayılan olarak etkindir:

/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list

deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise

Proxmox VE No-Subscription Repository

Test ve non-production kullanım için önerilen depodur. Paketleri, yoğun şekilde test edilmemiş ve doğrulanmamıştır.

Pve-no-subscription repository’ye erişmek için bir abonelik anahtarına ihtiyacınız yoktur.

Bu repository’e /etc/apt/sources.list içinde yapılandırması önerilir.

/etc/apt/sources.list

deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib

deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib

# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,

# NOT recommended for production use

deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription

# security updates

deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib

Proxmox VE Test Repository

Bu repository, en son paketleri içerir ve öncelikle geliştiriciler tarafından yeni özellikleri test etmek için kullanılır.

Yapılandırmak için etc /apt/sources.list‘e aşağıdaki satırı eklenmelidir:

Pvetest için sources.list girişi

deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pvetest

Ceph Octopus Repository

Ceph Octopus (15.2), Proxmox VE 6.3 ile stabil ilan edildi ve desteklenen en son Ceph sürümüdür.

Bu repository, ana Proxmox VE Ceph Octopus paketlerini içerir. Production için uygundurlar.

Ceph istemcisini veya Proxmox VE üzerinde tam bir Ceph cluster’ı çalıştırıyorsanız bu depoyu kullanmalısınız:

/etc/apt/sources.list.d/ceph.list

deb http://download.proxmox.com/debian/ceph-octopus buster main

Ceph Octopus Test Repository

Bu Ceph repository, Ceph paketlerini ana repository’e taşınmadan öncesini içerir. Proxmox VE üzerinde yeni Ceph sürümlerini test etmek için kullanılır.

/etc/apt/sources.list.d/ceph.list

deb http://download.proxmox.com/debian/ceph-octopus buster test

Proxmox VE paket depolarına yukarıdaki şekilde göz attıktan sonra yapımda enterprise abonelik olmadığından aşağıdaki şekilde ayarlama yapıyorum.

Bu, test ve non-prod kullanım için önerilen depodur. Paketleri, yoğun şekilde test edilmemiş ve doğrulanmamıştır.

Pve-no-subscription repository’ye erişmek için bir abonelik anahtarına ihtiyacınız yoktur.

Bu repository’e /etc/apt/sources.list içinde yapılandırması önerilmektedir.root@pve01:~# nano /etc/apt/sources.list


Varsayılan olarak etkin olan Pve-enterprise repository devre dışı bırakmak için önüne # karakteri koymanız gerekmektedir.

Tüm Proxmox VE lisanslı kullanıcıları için mevcut olan varsayılan, kararlı ve önerilen depodur.

En kararlı paketleri içerir ve production kullanımı için uygundur. Yapımda non-prod kullanıdığım için devre dışı bırakıyorum.

/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list

root@pve01:~#nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list

#deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise

Enterprise Repository ayarından sonra System Software Update paketlerinin yüklenmesi gerekmektedir.

Proxmox, tüm repository’ler için düzenli olarak güncelleme sağlar. En son yamaları ve güvenlikle ilgili düzeltmeleri almak için düzenli update yapılması gereklidir.

Güncellemeleri yüklemek için web tabanlı GUI veya aşağıdaki CLI komutlarını kullanın:

# apt-get update

# apt-get dist-upgradeVarsayılan olarak yüklenmiş ifupdown ağ yönetim paketi ile, bekleyen network değişikliklerini gerçekleştirmek için yeniden başlatmanız gerekir.

Çoğu zaman, temel Proxmox VE network kurulumu kararlıdır ve sık sık değişmez, bu nedenle yeniden başlatma sık sık gerekmemektedir.

İsteğe bağlı ama yüklenmesi tavsiye edilen ifupdown2 network yönetim paketiyle, yeniden başlatma gerektirmeden network yapılandırmasını canlı olarak yeniden yükleyebilirsiniz.

Proxmox VE 6.1’den beri, bir node’un Network panelindeki “Apply Configuration” butonunu kullanarak web-interface üzerinden bekleyen network değişikliklerini uygulayabilirsiniz.

ifupdown2‘yi yüklemek ifupdown’u kaldıracaktır, ancak 0.8.35 + pve1 sürümünden önceki ifupdown kaldırma komut dosyalarında, kaldırıldığında network’ün tamamen durdurulduğu bir sorun olduğundan, güncel bir ifupdown paketi sürümüne sahip olduğunuzdan emin olunmalıdır.


root@pve01:~# apt install –y ifupdown2

Back to Top