• Arcserve Unified Data Protection (UDP)-Bölüm-2 Add a Destination

    Arcserve UDP’de Destination Kavramı backup verilerinin depolandığı yer demektir. Arcserve UDP’de Recovery Point Server bileşeni merkezi hedef (central destination) olarak atanır. Arcserve UDP’de Hedef ekleme (Destination) 2 adımdan oluşur : 1- UDP Konsol’a Recovery Point Server (RPS) ekleme 2- RPS’de Data Store ekleme Kurulumda Advanced Installation seçeneği ile Sunucumuza Recovery Point Server bileşinini kurduğumuzdan aşağıda […]

    Read more »

Back to Top