• Move Exchange 2013 Mailbox Database File and Log Folder Paths

    Exchange veritabanı ve log dosyaları taşıma işlemi Exchange Management Shell (EMS) ile gerçekleştirilir. Bu adımlar Exchange Admin Center ile gerçekleştirilemez. Mailbox Database’i yeni bir lokasyona taşımak için Move-DatabasePath komutu kullanılır. Not : Mailbox Database backup işlemi sırasında bu komut çalıştırılırsa başarısız olur. Mailbox Database ve log dosyaları ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki komut kullanılır. […]

    Read more »

Back to Top