Move Exchange 2013 Mailbox Database File and Log Folder Paths

Exchange veritabanı ve log dosyaları taşıma işlemi Exchange Management Shell (EMS) ile gerçekleştirilir. Bu adımlar Exchange Admin Center ile gerçekleştirilemez.

Mailbox Database’i yeni bir lokasyona taşımak için Move-DatabasePath komutu kullanılır.

Not : Mailbox Database backup işlemi sırasında bu komut çalıştırılırsa başarısız olur.

Mailbox Database ve log dosyaları ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki komut kullanılır.

Get-MailboxDatabase | FL Name, ServerName, EdbFilePath, LogFolderPath


C diskinde bulunan “Mailbox Database 1158952784” isimli database ve log dosyalarını G diskine taşıyacağız.

Move Mailbox Database :

Move-DatabasePath “Mailbox Database 1158952784” -EdbFilePath “G:\Mailbox Database 1158952784\Mailbox Database 1158952784.edb”

Move Mailbox Database and Logs :

Move-DatabasePath “Mailbox Database 1158952784” -EdbFilePath “G:\Mailbox Database 1158952784\Mailbox Database 1158952784.edb” -LogFolderPath “G:\Mailbox Database 1158952784”

Taşıma işlemi sonrası kontrol için aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz :

Get-MailboxDatabase -Status “Mailbox Database 1158952784” | Select Name,Mounted

Test-MAPIConnectivity -Database “Mailbox Database 1158952784”

Faydalı olması dileğiyle.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top