Exchange Server 2016 Kurulumu

Merhabalar, bu makalede Exchange Server 2016 sistem gereksinimleri ve kurulum adımlarını anlatmaya çalışacağım.

Exchange Server 2016 standart ve Enterprise sürümleri 2 rol olarak dağıtılabilmektedir.

Mailbox server role : Bu rol Exchange Server 2013 ‘deki Mailbox ve Client Access rollerinin Konsolide edilmiş halidir. Exchange Server 2010 ‘daki Client Access, Mailbox, Hub Transport ve Unified Messaging Server Rol’lerin tüm özelliklerinin birleştirilmiş halidir.

Exchange Server 2016 yapısı için mailbox server role zorunlu sunucu rolüdür.

Edge Transport server role : Exchange yapısı için opsiyonel bir roldür. Bu rol perimeter network’te inbound ve outbound mail trafiğinin güvenli bir şekilde akışını sağlar.

Exchange Server 2016 Sunucu Lisanslama Türleri

Exchange Server 2016 ürününün 2 sürümü vardır ve aralarındaki tek fark her sunucu için oluşturulmuş veritabanı sayısıdır.

Exchange Server 2016 Standart Edition : Sunucu başına aktif (mount) durumda olan maksimum 5 veritabanını destekler.

Exchange Server 2016 Enterprise Edition : Sunucu başına aktif (mount) durumda olan maksimum 100 veritabanını destekler.

Exchange Server 2016 Sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir :

Coexistence of Exchange 2016 with earlier versions of Exchange Server

Exchange version Exchange organization coexistence
Exchange 2007 and earlier versions Not supported
Exchange 2010 Supported with Update Rollup 11 for Exchange 2010 SP3 or later on all Exchange 2010 servers in the organization, including Edge Transport servers.
Exchange 2013 Supported with Exchange 2013 Cumulative Update 10 or later on all Exchange 2013 servers in the organization, including Edge Transport servers.
Mixed Exchange 2010 and Exchange 2013 organization Supported with the following minimum versions of Exchange:

 • Update Rollup 11 Exchange 2010 SP3 or later on all Exchange 2010 servers in the organization, including Edge Transport servers.
 • Exchange 2013 Cumulative Update 10 or later on all Exchange 2013 servers in the organization, including Edge Transport servers.

Directory server requirements for Exchange 2016

Component

Requirement

Domain controllers

All domain controllers in the forest need to be running one of the following:

 • Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard or Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard or Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM or later
 • Windows Server 2008 Standard, Enterprise, or Datacenter

Active Directory forest

The Active Directory forest functionality level needs to be at Windows Server 2008 or higher.

Hardware requirements for Exchange 2016

Component

Requirement

Processor

 • x64 architecture-based computer with Intel processor that supports Intel 64 architecture (formerly known as Intel EM64T)
 • AMD processor that supports the AMD64 platform
 • Intel Itanium IA64 processors not supported

Memory

 • Mailbox   8GB minimum
 • Edge Transport   4GB minimum

Paging file size

The page file size minimum and maximum must be set to physical RAM plus 10  MB, to a maximum size of 32778MB if you’re using more than 32GB of RAM.

Disk space

 • At least 30 GB on the drive on which you install Exchange
 • An additional 500 MB of available disk space for each Unified Messaging (UM) language pack that you plan to install
 • 200 MB of available disk space on the system drive
 • A hard disk that stores the message queue database on with at least 500 MB of free space.

Supported operating systems for Exchange 2016

Component

Requirement

Mailbox and Edge Transport server roles

 • Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard or Datacenter

Management tools

 • Windows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard or Datacenter
 • 64-bit edition of Windows 10
 • 64-bit edition of Windows 8.1

 

Supported clients :

 • Outlook 2016
 • Outlook 2013
 • Outlook 2010 with KB2965295
 • Outlook for Mac for Office 365
 • Outlook for Mac 2011

Exchange Server 2016 kurulumu için Active Directory’nin hazırlanması :

Exchange 2016 kurulumuna başlamadan önce Active Directory Forest ve Domainlerini hazırlamamız gerekiyor.

Exchange için Active Directory ‘nin hazırlanmasının bir kaç yolu vardır. Exchange 2016 kurulum sihirbazı bu işlemi otomatik olarak yapar. Windows Server 2012 R2 üzerinde Exchange 2016 Mailbox rolü kurulum gereksinimleri bu işlem için yeterli değildir. Kuruluma başlamadan önce Active Directory Domain Services yönetim araçlarının ( RSAT-ADDS ) yüklü olması gerekiyor. Kurulum yapacak kullanıcının Schema Admins ve Enterprise Admins gruplarına üye olması gerekmektedir.

1- .NET Framework 4.5.2 kurulumu yapılır.

2- RSAT-ADDS özelliği kurulumu yapılır. PowerShell açılatak aşağıdaki komut çalıştırılır.

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

İkinci olarak da Active Directory ve Schema update işlemlerini doğrudan Exchange Server 2016 kurulum kaynağı içerisindeki setup.exe’ye komut satırında parametre vererek de gerçekleştirebilirsiniz.

1. Extend the Active Directory schema :

Kullanıcı Schema Admins ve Enterprise Admins gruplarına üye olmalıdır.

Komutu çalıştırdığımız sunucunun Schema Master rolüne sahip domain controller ile aynı domain ve aynı site içerisinde olması gerekiyor.

Administrator modda açılmış komut satırından Exchange Server 2016 kurulum kaynağının bulunduğu dizine geçilir ve aşağıdaki komut çalıştırılır.

Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Schema Update sonrası aşağıdaki PowerShell komutu ile versiyon numarasını kontrol edebilirsiniz.

“Exchange Schema Version = ” + ([ADSI](“LDAP://CN=ms-Exch-Schema-Version-Pt,” + ([ADSI]”LDAP://RootDSE”).schemaNamingContext)).rangeUpper

2. Prepare Active Directory :

Administrator modda açılmış komut satırından Exchange Server 2016 kurulum kaynağının bulunduğu dizine geçilir ve aşağıdaki komut çalıştırılır.

Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName: “<Organizasyon Name>” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName: “EXCH2016LAB” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Eğer Daha Önceden ortamınızda Exchange kurulumu yaptıysanız komutu aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

Setup.exe /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Birden fazla forest veya domain için Active Directory ortamınızı hazırlıyorsanız aşağıdaki makaleyi inceleyiniz :

https://technet.microsoft.com/EN-US/library/bb125224(v=exchg.160).aspx

Exchange Server 2016 Kurulum Adımları :

Exchange Server 2016 Mailbox Server Gereksinimleri :

Administrator modda PowerShell açılıp aşağıdaki komut çalıştırılır :

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Rol ve özelliklerin kurulumunun tamamlanması için sunucu restart edilir.

Gerekli Roller ve özellikler kurulduktan sonra aşağıdaki uygulamalar yüklenir.

 1. NET Framework 4.5.2
 2. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit

Exchange Server 2016 Mailbox Role Kurulumu için sunucu hazır hale geldi.

Exchange Server 2016 Edge Transport Server Gereksinimleri :

Administrator modda PowerShell açılıp aşağıdaki komut çalıştırılır :

Install-WindowsFeature ADLDS

Active Directory Lightweight Directory Services kurulumu sonrası , NET Framework 4.5.2 kurulumu yapılarak sunucu Exchange Server 2016 Edge Transport Server kurulumuna hazır hale geldi.

Exchange Server 2016 Rol kurulum gereksinimlerinden sonra Exchange Server 2016 Mailbox Role kurulumuna başlayabiliriz.

“Check for Updates” adımında bu Exchange Server 2016 ile ilgili bir güncelleme olup olmadığının kontrolü için “Connect to the Internet and check for updates” seçip “Next” ile devam ediyoruz.

Update olmadığı bilgisi görülüyor , “Next” ile Devam ediyoruz.

Kurulum dosyaları kopyalanmaya başlandı.

Introduction adımında “Next” ile devam ediyoruz.

“License Agreement” adımında “I accept the terms in the license agreement” seçip “Next” ile devam

ediyoruz.

“Recommended Settings” adımında hata, çözümleme ve geri bildirim özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak seçeneklerinden birini seçip “Next” ile devam ediyoruz.

“Server Role Selection” adımında “Mailbox role” seçip “Next” ile devam ediyoruz.

Management Tools , Mailbox rolünü yüklediğinizde otomatik olarak yüklenir.

“Installation Space and Location” adımında kurulum yapılacak disk yolu değiştirilmek isteniyorsa “Browse” tklanıp disk yolu belirtilir. Kurulum yapılacak disk yolunu varsayılan halde bırakıp “Next” ile devam ediyoruz.

“Malware Protection Settings” adımında kötü amaçlı yazılımları tarama devre özelliğini dışı bırakmak isteyip istemediğimizi seçiyoruz. “Next” ile devam ediyoruz.

“Readiness Checks” adımında ortamın ve Exchange kurulumu için gerekli olan sunucu rolleri, özelliklerinin yapılandırılması kontrol edildi. Install tıklanıp kurulum başlatılır.

“Setup Completed” adımında , kurulumunun başarı ile tamamlandığı ve sunucunun yeniden başlatılması uyarısı görülmektedir., “Finish” tıklayıp Sunucuyu Restart ediyoruz.

Sunucuyu restart ettiken sonra aşağıdaki komutu Exchange Management Shell’de çalıştırarak exchange sürümünü doğrulayabilirsiniz.

Get-ExchangeServer | ft Name, ServerRole, Edition, AdminDisplayVersion

Kaynaklar : https://technet.microsoft.com/EN-US/library/bb125224(v=exchg.160).aspx

                      https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124778(v=exchg.160).aspx

Faydalı olması dileğiyle.

Back to Top