Exchange Server 2016 Kurulum Sonrası İlk İşlemler

1- Exchange Lisans anahtarının girilmesi :

EAC ile ;

Exchange Management Shell ile (EMC) ;

Set-ExchangeServer sunucu_adı -ProductKey XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

2- Send Connector Yapılandırması :

Dış ağlardaki harici alıcılara mail gönderme ihtiyacı olan her kuruluşun en az bir “send connector’ ihtiyacı vardır.

Send Connector oluşturmak için ;

“Exchange Admin Center’da” Mail Flow/Send Connector yolu izlenir. “Send Connector” sekmesinde “+” tıklanır.

“New Send Connector” sekmesinde “Name” kısmında Connnector için isim belirleyip “Type” kısmında “Internet” seçilir.

DNS sunucudaki MX kaydının kullanımı ile e-mail gönderimi için “MX record associated with recipient domain” seçildikten sonra “Next” tıklanır. Eğer e-mail akışında görev alacak bir köprü görevinde kullanıcılacak bir smart host satın alınmışsa “Route mail through smart hosts” seçimi yapılıp gerekli ayarlama yapılır.


“Address Space” mail gönderilecek domainlerin adını seçtiğimiz kısımdır. “+” tıklanır.

“Add Domain” ekranında FQDN kısmında herhangi bir domaine mail gönderimi için “*” karakteri girilip “Save” tıklanır.

“Next” tıklanır.

“Source Server” kısmında e-mail gönderiminde kullanılacak sunucular seçilir. “+” butonu tıklanır.

Açılan ekranda Exchange sunucu yada sunucular seçilip “OK” tıklanır.


“Finish” tıklanıp Send Connector ekleme işlemi sonlandırılır.

Not : Oluşturduğumuz bu Send Connector ile Dış ağdaki hesaplara 35 Megabyte ( MB ) boyutunda e-mail gönderimine izin veriyor. ( Mesaj Gövdesi + Ekler )

Ve son olarak send connector loglama için aşağıdaki powershell komutunu kullanabilirsiniz.

Set-SendConnector “mkaraexch_send_connector” -ProtocolLoggingLevel Verbose

3-Receive Connector Yapılandırması :

Exchange Server 2016 bir receive connector kullanarak SMTP bağlantılarını kabul eder. İnternet’ten gelen e-mail’ler için uygun bir receive connector , Exchange server 2016 kurulumu ile yapılandırılmıştır. Bundan dolayı özel bir receive connector ayarı yapmamıza gerek duyulmaz. Anonymous Users seçeneği aktif olarak gelen Default Frontend SunucuAdı isimli connector’dür.

4- Accepted Domain Yapılandırması :

Exchange Server 2016 kurulduğunda varsayılan olarak Active Directory’deki domain adı (bizim ortamımızda mkarakoyun.local) otomatik olarak accepted domain olarak ayarlanır. Accepted Domain hangi adreslere gelen e-maillerin exchange sunucu tarafından kabul edilip işleneceğini belirlediğimiz tanımlamadır. Public ortamda bu domain ismi için a,mx,ptr ve spf kaydı mutlaka açılmalıdır.

Accepted Domain eklemek için aşağıdaki adımlar uygulanır :

Exchange Admin Center’da Mail Flow/Accepted Domains yolu izlenerek “+” butonu tıklanır.

“Name” kısmında isim belirleyip “Accepted Domain” kısmında ise kabul edilecek domain adı girilerek (bizim örneğimizde ; mustafakarakoyun.com) “Authoritative” seçimi yapıldıktan sonra “Save” tıklanır.

Exchange Admin Center üzerinden yapılan işlemi aşağıdaki şekilde Exchange Management Shell ile yapabiliriz.

New-AcceptedDomain -DomainName mustafakarakoyun.com -DomainType Authoritative -Name mustafakarakoyun.com

5-Address Policy Yapılandırması :

Accepted Domain ekleme işlemi sonrasında eklenen bu domain adının kullanıcılara atanması işlemi Address Policy ile yapılır. Varsayılan Default Policy’de adres biçimi alias@domain’dir. Mevcut address policy’i değiştirebilir ve ya yeni bir address policy oluşturabilirsiniz.

Address Policy eklemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz :

Exchange Admin Center Mail Flow/email address policies yolu izlenerek “+” tıklanır.

“Email Address Format” ekranında “Select an accepted domain” kısmından eklemek istenilen domain adı seçilir ve alt kısımda ise adres formatı seçilip (yapımızda ad.soyad formatını seçtik ) “Save” tıklanır.

Tüm alıcılarda geçerli olmasını istiyorsak “All recipient types” seçildikten sonra “Save” Tıklanır.

Policy’nin henüz aktif olmadığı uyarısı cıkıyor, “OK” tıklanır.

Oluşturulan email adress policy’i aktifleştirmek policy seçildikten sonra “Apply” tıklanır.

Yes tıklanır.

Oluşturulan Policy aktif hale getirildi. Kullanıcılardan birini seçip yapılan değişikliği kontrol edelim.

Kaynak :

https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998636(v=exchg.160).aspx

Bir sonraki makalede Exchange Server 2016 External URL ve Internal URL (iç ve Dış Servis Adresleri) Yapılandırması konusunu anlatmaya çalışacağız.

Faydalı olması dileğiyle…

Back to Top