Exchange Server 2016 Internal URL ve External URL (iç ve Dış Servis Adresleri) Yapılandırması

Exchange Server 2016 Internal URL ve External URL (iç ve Dış Servis Adresleri) Yapılandırması

Kullanıcıların iç ve dış ağdan Exchange 2016 sunucularına bağlantıları için servis adreslerinin ve DNS kayıtlarının tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlamalar ile OWA, Outlook Anywhere, EWS, OAB, AutoDiscover, ECP bağlantılarını aktif etmiş oluruz. Bu adreslerin aynı olmasını önerilmektedir.

OWA : Outlook Web Access

ECP : Exchange Control Panel

OAB : Offline Address Book

EWS : Exchange Web Services

External ve Internal URL yapılandırması için aşağıdaki adımlar uygulanır :

OWA : Outlook Web Access

Exchange Admin Center Servers/Virtual Directories yolu izlenerek owa (Default Web Sites) çift tıklanır. Açılan ekranda “External URL” ve “Internal URL” kısmı doldurulup “Save” tıklanır.

Default olarak EAC’de “Domain\user name” şekline giriş yapılmaktadır. “User name” şeklinde giriş yapmak için aşağıdaki şekilde ayarlama yapılır.

ECP : Exchange Control Panel

Exchange Admin Center Servers/Virtual Directories yolu izlenerek ecp (Default Web Sites) çift tıklanır. Açılan ekranda “Internal URL”,”External URL” kısmı doldurulup “Save” tıklanır.

Microsoft-Server-ActiveSync ‎(Default Web Site)‎


Exchange Admin Center Servers/Virtual Directories yolu izlenerek Microsoft-Server-ActiveSync ‎(Default Web Site)‎ çift tıklanır. Açılan ekranda “Internal URL”,”External URL” kısmı doldurulup “Save” tıklanır.

OAB : Offline Address Book

Exchange Admin Center Servers/Virtual Directories yolu izlenerek OAB (Default Web Sites) çift tıklanır. Açılan ekranda “Internal URL”,”External URL” kısmı doldurulup “Save” tıklanır.

EWS : Exchange Web Services

Exchange Admin Center Servers/Virtual Directories yolu izlenerek EWS ‎(Default Web Site)‎ çift tıklanır. Açılan ekranda “Internal URL”,”External URL” kısmı doldurulup “Save” tıklanır.

Outlook Anywhere

Exchange Admin Center Servers/Servers yolu izlenir. Sunucu adı çift tıklanır, yada sunucu seçilip Edit tıklanır.

Outlook Anywhere seçildikten sonra “Specify the internal host name” ve “Specify the external host name” kısımları değiştirilerek “Save” tıklanır.

MAPI over HTTP

MAPI over HTTP yalnızca Exchange Management Shell (EMS) kullanılarak yapılandırılabilir.

EMS açılarak aşağıdaki komutla External URL ve Internal URL adreslerini değiştirebilirsiniz.

  • External And Internal URL :

Set-MapiVirtualDirectory -Identity “mkaraexch\mapi (Default Web Site)” -InternalUrl https://mail.mustafakarakoyun.com/mapi -ExternalUrl https://mail.mustafakarakoyun.com/mapi -IISAuthenticationMethods Negotiate

  • Doğrulamak için ;

Get-MapiVirtualDirectory -Identity “mkaraexch\mapi (Default Web Site)” | fl server, internalurl, externalurl

Autodiscover :

Exchange 2016 ‘da Exchange Management Shell (EMS)’ den AutoDiscover sanal dizin için SCP’yi yapılandırabilirsiniz.

SCP active directory nesnesidir ve domainde olan istemciler tarafından kullanılır.

Aşağıdaki komut SCP ( Service Connection Point ) nesnesini güncelleyecektir.

Set-ClientAccessService -Identity mkaraexch -AutoDiscoverServiceInternalUri https://autodiscover.mustafakarakoyun.com/Autodiscover/Autodiscover.xml

Doğrulamak için aşağıdaki komut kullanılır ;

Get-ClientAccessService | fl AutoDiscoverServiceInternalUri

Exchange Server 2016 Internal URL ve External URL yapılandırmasından sonraki makalede Exchange Server 2016 Sertifika Yapılandırmasını anlatmaya çalışacağız.

Kaynak :

https://technet.microsoft.com/EN-US/library/jj218640(v=exchg.160).aspx

Faydalı olması dileğiyle…

Back to Top