Veeam ONE 9 Kurulum – Bölüm 1

Veeam ONE, sanal ve veri koruma ortamlarını yönetmek için Veeam Software tarafından geliştirilen kapsamlı bir çözümdür. Veeam ONE, Veeam Backup & Replication, VMware vSphere ve Microsoft Hyper-V için gerçek zamanlı izleme, raporlama ve capacity planning (kapasite planlama) aracıdır. BT ortamlarınızda Kesintisiz Çalışan Kurumlar için İş Sürekliliğini etkinleştirmeye yardımcı olur. Bu şekilde Sorunları operasyonları etkilemeden önce tespit edebilirsiniz.

 • 7/24 gerçek zamanlı izleme ve uyarma: Kesinti süresinden kaçınabilmeniz ve SLA’ları karşılayabilmeniz için yedekleme ve sanal makine performans sorunlarını size alarmlar ile bildirir.
 • Kaynak optimizasyonu ve yapılandırma takibi: Veeam, altyapınızın performansını değerlendirmenize yardımcı olur ve mevcut yapılandırmanızın tüm bilinen sanallaştırma platformlarına ve en iyi yedekleme uygulamalarına uymasını sağlar.
 • Kapasite planlama ve tahmin yapma: Yedekleme ve sanal altyapılarınız için “Ne olurdu” modellemesi ve aşırı kaynak ataması izleme sayesinde, kaynak kullanımı ve kullanım eğilimlerini tahmin edin.

Veeam ONE 3 yazılım bileşenini içermektedir :

Veeam ONE Monitor, Veeam ONE Reporter and Veeam ONE Business View tek bir kurulumda paketinde yüklenir.

 • Veeam ONE Monitor ; sanal ortam ve Veeam Backup & Replication altyapısını izlemek için kullanılan birincil araçtır.
 • Veeam ONE Reporter konfigürasyon sorunlarını doğrulamak, kaynak tahsisi ve kullanımını, uygulanan değişiklikleri izlemek, plan kapasite gelişimini optimize etmek ve kritik Sanal Sunucuların veri merkezlerinde korunmakta olup olmadığını izlemek için bir dizi rapor ve dashboard sunar.
 • Veeam ONE Business View ; SLA gibi kategoriler ,Business Unitler gibi Sanal altyapı nesnelerini gruplamayı sağlar. Business View’de Kategori modeli, yönetimi basitleştirmek ve büyük sanal ortamlar arasında iş işlemlerinde şeffaflığı sağlamak için izleme ve raporlama işlevini uygular.

Veeam ONE Mimarisi :

Veeam ONE herhangi bir boyut ve karmaşık ortamlarda client-server mimarisinde çalışır.

Veeam ONE mimarisi aşağıdaki yapısal bileşenleri içerir:

Veeam ONE Server : Veeam ONE Server, Sanal sunucular, vCloud Director sunucular ve Veeam Backup & Replication Sunucularından veri toplamaktan sorumludur. Toplanan veriler SQL Database’inde toplanır.

Veeam ONE Web UI :
Veeam ONE Web UI; raporları görüntülerken ve özelleştirme altyapı görüşlerini etkinleştirmek için SQL veritabanı ile iletişim kuran Veeam ONE istemci parçasıdır. Toplanan veriler işlenir ve web tabanlı arayüz üzerinden gösterilir.

Veeam ONE Web UI bir parçası olarak, aşağıdaki bileşenler yüklüdür :

 • Veeam ONE Reporting Client
 • Veeam ONE Business View Client

Veeam ONE Monitor Client : Veeam ONE Monitor Client yerel olarak veya uzaktan yüklü Veeam ONE Monitoring Server’a bağlanan istemci parçasıdır. Veeam ONE Monitor Client sanal ortam izlenmesi için birincil araçtır. Sanal ve backup sunucularına bağlantıları yapmaya olanak sağlar.

Lisanslama :

Per-Socket : Veeam ONE izlenen VMware vSphere veya Microsoft Hyper-V host CPU soketi sayısına göre lisanslı olabilir

Per-VM: Veeam ONE izlenen VM sayısına göre lisanslı olabilir.

Lisans Tipleri :Veeam ONE Kurulum Senaryoları :

Veeam ONE 2 dağıtım senaryosu destekler :

1- Typical deployment : 


Eğer (fiziksel veya sanal) tek bir makinede tüm ürün bileşenlerini yükleyerek tek bir yerde tüm ürün işlevselliği birleştirmek istiyorsanız tipik dağıtım senaryosu idealdir. Bu senaryo küçükten ve orta ölçekli dağıtımlar için tercih edilir.

Veeam ONE komponentleri olan ; Veeam ONE Server, Veeam ONE Web UI, and Veeam ONE Monitor Client tek bir sunucuda kurulu olcaktır.

Bağlı sunucularından alınan verileri depolamak için, yerel veya uzak bir SQL Server örneği gereklidir. Eğer Veeam ONE sistem gereksinimlerini karşılayan bir SQL Server örneği varsa, Veeam ONE dağıtım için kabul edebilirsiniz. Aksi takdirde, ürün yükleme sırasında SQL Server 2012 Express kurulumu yapacaktır.

NOT : Büyük ölçekli yapılarda (1000+VMs) remote SQL Server Kurulumunu kullanmak tavsiye edilir.

Gerçek zamanlı performans istatistikleri ve yapılandırılabilir alarmları çoklu kullanıcı erişimlerinde etkinleştirmek için, ayrıca ayrı makinelerde Veeam ONE Monitör Client örneklerini yükleyebilirsiniz. Böylece, yerel makineden veya uzak bilgisayarlardan Veeam ONE işlevselliğine erişmek mümkün olacaktır.

2-Advanced Deployment :

Advanced Deployment senaryo’da sunucu ve istemci parçaları ayrılmış ve (fiziksel veya sanal) farklı makinelerde yüklü olan dağıtılmış bir mimariye dayanır. Advanced Deployment senaryoda:

 • Veeam ONE Server ve Veeam ONE Web UI bileşenleri ayrı makinelerde yüklenir.
 • Gerçek zamanlı performans istatistikleri (real-time performance statistics ) ve yapılandırılabilir alarmlar ( configurable alarms, ) kullanıcı erişimlerini etkinleştirmek için, Veeam ONE Monitör Client bir veya daha fazla örneğini yüklemeniz gerekir.
 • Bağlı sunucularından alınan verileri depolamak için, yerel veya uzak bir SQL Server örneği gereklidir. Eğer Veeam ONE sistem gereksinimlerini karşılayan bir SQL Server örneğini varsa, Veeam ONE dağıtım için kabul edebilirsiniz. Aksi takdirde, ürün yükleme sırasında SQL Server 2012 Express kurulumu yapacaktır.

Desteklenen Sanallaştırma Platformları :

Vmware vSphere :


Microsoft Hyper-V


vCloud Director Entegrasyonu

Veeam ONE ; VMware vCloud Director 5.1, 5.5, 5.6 ve 8.0 için izleme ve raporlama yetenekleri sunar.

Veeam Backup & Replication Entegrasyonu

Aşağıda Veeam ONE, Veeam Backup & Replication sürümleri üzerinde izleme ve raporlama yetenekleri sunar.


Sistem Gereksinimleri :

Typical Installion Gereksinimleri :Advanced Installion Gereksinimleri :

Veeam ONE Server :


SQL Server for Veeam ONE :


Veeam ONE Web UIVeeam ONE Monitor Client :


Permissions :

Connection to Virtual Servers :


Connection to vCloud Director Servers :

vCloud Director ‘e bağlanmak için kullanılacak olan hesap system administrator yetkisine sahip olmalıdır.

Connection to Veeam Backup & Replication Servers :

Veeam yedekleme sunucusuna bağlanmak için kullanılan hesap çalışan makinelerde yerel yönetici izinlerine sahip olması gerekir:

 • Veeam Backup Enterprise Manager
 • Veeam Backup & Replication
 • Backup proxy, backup repository, WAN Accelerator, tape server and cloud gateway components (required to collect performance data from these servers)

Veeam ONE Service Account :

Veeam ONE yüklemek için kullanılan hesab aşağıdaki izinlere sahip olmalıdır:

 • Veeam ONE Kurulumu yapılacak olan sunucuda Lokal Administrator yetkisine sahip olmalıdır.
 • SQL Server üzerinde System Administrator yetkisi

NOT : Named Pipes protokol SQL Server üzerinde aktif olmalıdır.

NOT : Veeam ONE Reporter ve Business View web konsolları uzak makineden bir web tarayıcısı üzerinden erişilebilir.

NOT : Uzaktan Veeam ONE Reporter ve Business View web konsollarına erişmek için, bir kullanıcı Veeam ONE Web UI bileşeni yüklü olduğu makinede Veeam ONE Administrators ve ya Veeam ONE Read Only Users grubunun bir üyesi olması gerekir.

Ports :

Aşağıdaki tabloda Veeam ONE bileşenleri, sanal altyapı sunucuları, vCloud Director sunucuları ve Veeam Backup & Replication sunucuları arasında doğru iletişim için gerekli port ayarlarını listeler.


Firewall Rules

Aşağıdaki tabloda, Windows Güvenlik Duvarı ayarlarının etkinleştirilmiş olması gereklidir.


Bir sonraki makalede kurulum adımlarını anlatmaya çalışacağım…

Faydalı olması dileğiyle…

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top