Vmware vRealize Operations Manager 6.2.1 Kurulum – Bölüm 2

Vmware vRealize Operations Manager 6.2.1 Kurulum – Bölüm 1 makalesinde kurulum gereksinimleri ve deploy işlemini anlatmıştık.

Kurulum için bir tarayıcı açılır , IP adresi veya DNS adresi yazılarak arayüze bağlanılır. ” Get Started ” ekranı görüntülenir. Kurulum için 3 seçenek ile karşı karşıyayız.

1Express installation seçeneğinde sadece adminsitrator password’u belirleyerek kuruluma başlar.

2- New installation seçildiğinde administrator password’u, sertifika, cluster master node ismi ve NTP server bilgileri girilerek kuruluma başlar.

3- Expand an Existing Installation seçildiğinde mevcut vRealize Operations Manager ortamına bu kurulumu katmak istediğiniz zaman bu seçeneği kullanarak kuruluma başlar.

Bu ortamda ilk vRealize Operations Manager kurulumu olduğu için ” New Installation ” seçeneği kullanıyorum.

” Next “ ile devam ediyoruz.

Vrealize Operations Manager Kurulumu için yönetici hesabı parolası girildikten sonra ” Next “ tıklanır.

” Choose a Certificate ” ekranında ” Install a certificate ” seçilip SSL sertifikası eklenebilir yada default olarak seçili gelen ” Use the Default certificates “ seçili iken ” Next ” tıklanır.

” Deployment Settings ” ekranında Cluster Master Node’un ismi belirlenip ” NTP Server Address ” kısmında NTP sunucu adresi girilerek ” Add ” butonu tıklandıktan sonra ” Next ” tıklanır.

” Finish ” Tıklanır. Kısa bir süre sonra aşağıdaki ekran ile görüntülenir.

” Start vReliaze Operations Manager ” tıklanır.

Uyarı ekranı görüntülenir Devam etmek için ” Yes ” tıklanır.

Birkaç dakika sonra aşağıdaki siteye yönlendirilmiş olması gerekir.

admin kullanıcı hesabı bilgileri girilerek ” Login “ tıklanır.

” Next ” tıklanarak devam edilir.

” End User License Agreement “ ekranında Lisans sözleşmesini kabul edip ” Next “ ile devam ediyoruz.

” Enter Product License Key ” ekranında Lisans Key girilip doğrulama işlemi için ” Validate License Key ” tıklandıktan sonra ” Next “ ile devam edilir.

” Next ” ile devam ediyoruz.

” Finish ” tıklanarak işlem sonlandırılır. Data toplanması için vCenter entegrasyonu yapılmalıdır.

Finish tıklandıktan Kısa bir süre sonra aşağıdaki ekran ile görüntülenir.

” Solutions ” tabında ” Vmware vSphere ” seçili iken kırmızı kutu içinde görülen ” Configure “ butonu tıklanır.

” vCenter Adapter “ seçili iken ” Instance Settings ” kısmında Display name, Description, vCenter Server bölümleri doldurulur. Credential belirlemek için ” + ” butonu tıklanır.

” Manage Credential ” ekranında Credential için isim belirledikten sonra vCenter sunucusuna hangi kullanıcı ile bağlanmak istiyorsanız o kullanıcı bilgileri girilerek ” OK “ tıklanır.

” Test Connection ” butonu tıklanır.

Sertifika uyarı ekranı görüntülenir ” Ok ” butonu tıklanarak onaylanır.

Test işleminin başarılı olduğu uyarısı görüntülenir ” OK ” tıklanarak bilgilendirme ekranı kapatılır.

Girilen bilgilerin kaydedilmesi için ” Save Settings “ tıklanır.

Aynı işlemler vCenter Pyhton Actions Adapter için yapılır.

” vCenter Pyhton Actions Adapter “ seçili iken ” Instance Settings “ kısmında Display name, Description, vCenter Server bölümleri doldurulur. Credential belirlemek için ” + “ butonu tıklanır.

” Manage Credential ” ekranında Credential için isim belirledikten sonra vCenter sunucusuna hangi kullanıcı ile bağlanmak istiyorsanız o kullanıcı bilgileri girilerek ” OK “ tıklanır.

” Test Connection ” butonu tıklanır.

Sertifika uyarı ekranı görüntülenir ” Ok ” butonu tıklanarak onaylanır.

Test işleminin başarılı olduğu uyarısı görüntülenir ” OK ” tıklanarak bilgilendirme ekranı kapatılır.

Girilen bilgilerin kaydedilmesi için ” Save Settings “ tıklanır.

Uyarı ekranı görüntülenir ” OK ” tıklanarak bilgilendirme ekranı kapatılır.

Her iki Adaptör için gerekli işlemler yapıldı. ” Next ” tıklanarak devam edilir.

vRealize Operations Manager’ın ortamınızı nasıl monitor edeceğini bu ekrandan belirleyebilirsiniz. Burdaki ayarlar daha sonrada değiştirebilirler. Default ayarlarda değişiklik yapmadım. ” Next ” tıklanarak devam edilir.

” Finish ” tıklanarak işlem sonlandırılır.

Vmware vSphere seçili iken her iki adaptör üzerinde dataların vROPs tarafından toplanmaya başlandığı görülmektedir. vROPS artık vCenter ortamınızı monitör etmeye başladı.

Faydalı olması dileğiyle….

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top