vSAN Cluster Tipleri

Kurum ihtiyaçlarınıza bağlı olarak vSAN’ı aşağıdakilerden biriyle konumlandırabilirsiniz.

vSAN Ready Node :

vSAN Ready Node, Cisco, Dell, Fujitsu, IBM ve Supermicro gibi VMware ortakları tarafından sağlanan vSAN yazılımının önceden yapılandırılmış bir çözümüdür. Bu çözüm, sunucularda OEM ve VMware tarafından önerilen, vSAN deploy’u için test edilmiş, onaylanmış sunucu yapılandırmasını içerir.

User-Defined vSAN Cluster :

http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php adresindeki vSAN Compatibility Guide (VCG) web sitesinde listelenen driver’lar, firmware ve storage I/O controller gibi ayrı yazılım ve donanım bileşenlerini seçerek bir vSAN cluster’ı oluşturabilirsiniz.

vSAN Deployment Opsiyonları

Standard vSAN Cluster :

Standart bir vSAN cluster en az üç ESXi Host’tan oluşur. Standart bir vSAN cluster’daki tüm host’lar genel olarak aynı lokasyonda bulunur ve aynı Layer 2 ağına bağlıdırlar. All-flash cluster için 10 Gb network bağlantısı gerektirir ve hybrid ortamlar için de VMware 10 GB network bağlantısının olmasını tavsiye eder.

Two Host vSAN Cluster :

Two host vSAN Cluster , genellikle high availability gerektiren az sayıda iş yükü çalıştıran uzak ofis veya şube ortamları için kullanılır. Two host vSAN Cluster, aynı konumdaki, aynı network swicth’ine bağlı veya doğrudan bağlı host’tan oluşur.

witness olarak üçüncü bir host kullanan two host vSAN Cluster yapılandırabilirsiniz. Genellikle witness, vCenter Sunucusu ile birlikte main-site’da bulunur.

Her node , bir vSAN Fault Domain olarak yapılandırılmıştır. Desteklenen yapılandırma

1 + 1 & 1’dir. (2 Node + vSAN Witness Host).

2 Fault Domain ile vSAN 2 Node Cluster üzerinde deploy edilen sanal makineler, tipik olarak, Node 1’deki bir veri kopyası, Node 2’deki ikinci bir veri kopyası ve vSAN Witness Ana Host’a yerleştirilen Witness bileşeni ile mirror edilmiş veri korumasına sahiptir.

Bir Node veya cihaz arızası durumunda, sanal makine verilerinin tam bir kopyası alternatif Node üzerinde hala mevcuttur. Alternatif replica ve Witness bileşeni hala kullanılabilir olduğundan, sanal makine vSAN datastore’da erişilebilir durumda kalır.

 


 

vSAN Stretched Cluster :


Bir vSAN Stretched Cluster, felaket/hizmet dışı kalma süresinden kaçınmanın kilit bir gereksinim olduğu ortamlarda uygulanan özel bir yapılandırmadır.

Bir Witness Host’a sahip VMware vSAN Stretched Cluster’lar , bir kullanıcının iki site arasında eşit miktarda dağıtılmış aynı sayıda ESXi Hosta sahip 2 active-active site’li bir vSAN Cluster oluşturduğu bir deployment anlamına gelir. Site’ler, yüksek bir bant genişliği / düşük gecikmeli bağlantıyla bağlanır.

vSAN Witness Host’u barındıran üçüncü site, active-active data site’lerinin her ikisine de bağlanır. Bu bağlantı düşük bant genişliği / yüksek gecikmeli bağlantılar üzerinden olabilir.

Her site bir vSAN Fault Domain olarak yapılandırılmıştır. Bir vSAN Stretched Cluster konfigürasyonunu tarif etmek için kullanılan isimlendirme, X + Y + Z’dir, burada X, data site A’daki ESXi host’ların sayısıdır, Y, data site B’deki ESXi Host’ların sayısıdır ve Z, C site’deki Witness Host sayısıdır .

Desteklenen minimum yapılandırma 1 + 1 + 1’dir (3 Node). Maksimum yapılandırma 15 + 15 + 1’dir (31 Node ). vSAN Stretched Cluster’lar içinde, herhangi bir konfigürasyonda sadece bir witness host vardır.

Bir vSAN Stretched Cluster üzerinde deploy edilen sanal bir makine, A site’da verilerinin bir kopyasına, B site’da verilerinin ikinci bir kopyasına ve C site’da Witness Host’a yerleştirilen herhangi bir witness bileşenine sahip olacaktır.

Bu yapılandırmada Host’lar, VM grupları ve affinity rule’lar öğelerinin yanı sıra fault domain’ler aracılığıyla gerçekleştirilir.


 

Back to Top