vSphere Data Protection 6.1 – Part 3 : File Level Restore

vSphere Data Protection (VDP) EMC tarafından desteklenen disk tabanlı yedekleme ve kurtarma çözümüdür. VDP ile backup’ı alınmış sanal bir makine’den VDP Restore Client ile spesifik bir dosyanın restore edilme işlemine File Level Restore (FLR) denir.

Unsupported VMDK Configurations

FLR aşağıdaki sanal disk yapılandırmalarını desteklemez:

 • Unformatted disks
 • Dynamic disks (Windows)
 • GUID Partition Table (GPT) disks
 • Extended partitions (Types: 05h, 0Fh, 85h, C5h, D5h)
 • Virtual disk with more than one partition
 • Two or more virtual disks mapped to a single partition
 • Encrypted folders or files
 • SCSI disks only are supported when restoring files or folders to the original virtual machine
 • Zero-byte files
 • Compressed partitions

Unsupported Windows Configurations

FLR Windows 8 ve Windows Server 2012 için aşağıdaki yapılandırmaları desteklemez :

 • Deduplicated New Technology File System (NTFS)
 • Resilient File System (ReFS)
 • Extensible Firmware Interface (EFI) bootloader

Logging in to the Restore Client

VDP Restore Client, Basic veya Advanced mode’da çalışır. Windows makine’de Windows yedekleme dosyalarını , Linux makine’de ise Linux yedekleme dosyalarını restore edebilirsiniz.

Basic Login

Basic Mode’da VDP tarafından yedeklenmiş bir sanal makineden local administrative yetkisine sahip bir kullanıcı ile oturum açıldığında sadece o sanal makineye ait backup’lara erişebilirsiniz.

Örneğin; ABC isimli sanal makineye Basic Mode ‘da Restore Client ile oturum açılmışsa sadece ABC sanal makineye ait backup dosyalarını monte edebilir ve göz atabilirsiniz.

Advanced Login

Advance Mode’da Local administrative yetkisine sahip bir kullanıcı ile ve vCenter düzeyinde administrative yetkisine sahip bir kullanıcı ile oturum açılır.

Advanced Mode’da VDP Restore Client ile oturum açıldığında VDP tarafından yedeklenmiş herhangi bir sanal makine yedeğine erişilip restore edilebilir.

Restore işleminin yapılacağı sanal makineye RDP veya vShpere Web Client Üzerinden Oturum açıldıktan sonra, Web tarayıcısından aşağıdaki gibi VDP Restore Client ‘a erişilir.

https://<IP_address_of _VDP_appliance>:8543/flr

Local Administrative yetkisine sahip bir kullanıcı ile oturum açılır.

“Manage Mounted Backups” iletişim kutusunda Restore işlemi için restore point seçimi yapılıp

Mount ” Tıklanır.

Mount işleminin tamamlanmasıyla , sürücü simgesi yeşil bir ağ sürücüsü olarak görünür. “Close” tıklanır.

“Mounted Backups” ekranında restore edilecek klasör seçilip “Restore Selected files…” tıklanır.

“Select Destination” ekranında sürücü ve klasör seçimi yapılıp “Restore” tıklanır.

“Initiate Restore” iletişim kutusu görüntülenir ,”Yes” tıklanır.

Restore işleminin başarılı şekilde başladığı uyarısı çıkıyor “OK” tıklanır.

“Monitor Restores “ tabında Restore işlemi ile ilgili detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

https://www.vmware.com/support/pubs/

Faydalı olması dileğiyle…

Back to Top