Commvault Bölüm-1 Genel Bakış

Commvault tek bir platformda ve birleştirilmiş kod tabanında kurulmuş kurumsal düzeyde, entegre veri ve bilgi yönetimi çözümüdür.

Commvault verilerinizi korumak, arşivlemek, analiz etmek, replike etmek için hepsi ortak bir arka uç hizmetleri ve gelişmiş yetenekler kümesini paylaşan ve birbirleriyle sorunsuz bir şekilde etkileşim kuran modülleri içerir.

Production data, istemci bilgisayarlarda agent tarafından işlenir ve bir veri yöneticisi olan MediaAgent aracılığıyla disk, kaset veya bulut depolama alanına yedeklenir. Ortamdaki tüm veri yönetimi etkinliği, merkezi bir sunucu olan CommServe tarafından izlenir ve merkezi bir kullanıcı arabirimi aracılığıyla yöneticiler tarafından yönetilebilir. Son kullanıcılar, web tarayıcılarını veya mobil cihazları kullanarak korunan verilere erişebilir.

Commvault Yetenekleri:

Backup and Recovery

işletim sistemleri, veritabanları ve uygulamalardan veri ve bilgilerin kesintisiz ,verimli bir şekilde yedeklenmesini ve geri yüklenmesini sağlar. Yedekleme ve kurtarma sistemi, production sistemlerinden korunan ortama verilerin aktarılmasını kolaylaştırmak için dosya sistemleri ve uygulamaları ile arabirim oluşturmak için ” agent” kullanır. Veri koruması üç alanda mevcuttur:

  • File Systems
  • Applications
  • Databases

OnePass and Archiving

Data archiving’i özelliğini kullanarak, tüm ESI (Electronically Stored Information) genelinde tek bir erişim ve koruma yöntemi ile bilgileri, işletme, uyumluluk veya kanıt değerine göre korumak, depolamak, sınıflandırarak bunlara erişebilirsiniz.

  • OnePass, endüstrinin yedekleme, arşivleme ve raporlama için bir araya getirdiği ilk süreçtir. Hem yedekleme hem de arşivleme süreçlerini, verilerin hem bir yedekleme hem de arşiv kopyası olarak işlev gören ikincil depolamaya veri taşımak üzere düşük etkili bir veri toplama işleminde bir araya getirir. Bu, büyük dosya ve e-posta büyüme sorunlarını sıfır ayak izi arşivleme ve ilave bir ek masraf olmadan çözebilir; buna karşın, değerine dayalı olarak içeriğin tutulması ve depolanmasını yönetir.
  • Veritabanı arşivi agent’ları , etkin olmayan verileri güvenli bir şekilde arşivleme veritabanına ve yedekleme ortamına arşivler ve production database’den arşivlenmiş verilere kesintisiz erişim sağlar.
  • Klasik arşiv agent’ları , depolama alanını optimize etmek için kullanılan posta kutusu öğelerini birincil depolama alanından ikincil depolama alanına taşırlar ve daha düşük maliyetli, uzun vadeli veri saklama kapasitesi sağlar.

Virtual Machine Integration

Policy-based auto-protection ile , tüm sanal makinelerin koruma altında tutulmasını sağlar.

Snapshot Management

IntelliSnap teknolojisi, snapshot yönetiminin karmaşık yaşam döngüsünü yazılım çerçevesine sorunsuz bir şekilde entegre eder. Bu entegre yaklaşım, farklı marka’da array-based temelli snapshot’larının gücünden yararlanmayı, uygulamaların, sistemlerin, sanal makinelerin ve verilerin yedeklenmesini ve kurtarılmasını hızlandırmayı daha hızlı, daha kolay ve daha ekonomik hale getirir.

IntelliSnap, farklı markalı  depolama ortamında application-aware hardware snapshot kopyalarının oluşturulmasını otomatikleştirir ve komut dosyalarının ve farklı snapshot, yedekleme ve kurtarma araçlarına ihtiyaç duymadan tek tek dosyaların kurtarılmasını basitleştirmek için snapshot verilerini kataloglar.

Edge Endpoint Solutions

Edge Endpoint Çözümleri, veri güvenliği riskini önlemek ve self-servis yetenekleri sağlarken üretkenliği artırmak için veri koruması, güvenlik, her yerden erişme ve son kullanıcılar için arama özellikleri sunar. Son kullanıcılar, dosyalarını nereden oluşturduklarına bakmaksızın dosyalarına derhal erişebilirler ve yardım olmadan kendi mobil, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarını kullanarak dosyaları güvenli bir şekilde paylaşabilir, arayabilir ve geri yükleyebilirler. Edge solutions, şirket BT’sinin güvenlik ve kontrolü dışındaki üçüncü parti dosya paylaşımı ve bulut yedekleme servislerini kullanmadan dağıtılmış dosyalara ve belgelere global erişim sağlar.

Security and Encryption

Kurum içinde, dokümantasyon ortamında veya bulutta olduğu gibi veriyi ve bilgiyi güvenli bir şekilde korur.

Güvenlik, etkili şifreleme, içerik ve işlemler için ayrıntılı ve özelleştirilebilir erişim denetimleri, role bazlı güvenlik, single sign-on, uyarı verme, güvenlikle ilgili verileri kullanarak masaüstünde veya dizüstü bilgisayarlarda, ofiste veya yolda, dinlenme sırasında veya uçuşta veri güvenliğini sağlamak için platforma eklenir.

Korunan veriler, tüm yönetilen bilgilerin sanal deposu olan ContentStore’da verimli bir şekilde saklanır. Bu güvenlik, gizlilik ihlallerini ve maruz kalma olaylarını azaltacak ve depolanmış verilerin etkin bir şekilde korunması yoluyla maliyetleri azaltacaktır.

Deduplication

Entegre edilen deduplication, yedeklemeler sırasında tekrarlanan veri bloklarını belirleyip ortadan kaldırarak depolama sürelerini ve ağ kaynaklarını düşürürken yedekleme sürelerini azaltır.

Windows, Linux ve UNIX işletim sistemlerinden gelen tüm veri türleri, veriyi ikincil depolamaya taşımadan önce tekilleştirir , böylece verilerin taşınması için gereken zaman ve bant genişliği yüzde 90’a kadar azaltılır. Depolama alanı için gerekli alanı azaltır ve verilerin geri yüklenmesi için gereken süreyi kısaltır.

Reporting and Insight

üçüncü parti raporlama araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran, veri yönetimi operasyonlarıyla entegre derin operasyonel raporlamayla sağlam, yerleşik bir raporlama analitik özelliğe sahiptir.

Web tabanlı global raporlama, veri, kullanım ve çevresel özellikler, altyapı maliyet planlaması için iş zekası ve basitleştirilmiş uygunluk denetimleri ile derin görüşlere sahip operasyonlar hakkında zengin bir anlayış sağlar.

Birçok rapor, her biri belirli bir veri yönetimi yönüne göre hazırlanmıştır. Filtre ölçütleri sayesinde, her raporu yalnızca gerekli verileri içerecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Rapor şablonları özelleştirilebilir ve kaydetmek, çalıştırmak, zamanlamak, düzenlemek ve görüntülemek için kullanılabilir.

Analytics

Yazılım, verileriniz hakkında istatistiksel bilgileri görüntülemek için veri analitiği, bir web sitesinin veya uygulamanın kullanılabilirliğini ve içeriğini geliştirmek için web analitiği ve kuruluşunuzdaki çeşitli veri havuzlarında bulunan bilgileri toplamak için veri bağlayıcıları sağlar.

Replication

Bir kaynak bilgisayardan bir hedef bilgisayara neredeyse gerçek zamanlı olarak tüm dosya yazma etkinliğini kaynak bilgisayardaki bir replication log’a kaydettirerek, hedef bilgisayara aktararak ve tekrarlayarak çoğaltarak hedefin neredeyse gerçek zamanlı kalmasını sağlanır.

Production SQL veya MySQL veritabanlarını alternatif sunuculara replike eder , böylece production database sunucusunun başarısız olduğu durumlarda çalışmama süresini en aza indirir.

Disaster Recovery

Uygulama kesintilerinin ve veri kaybının potansiyel etkisi şaşırtıcı olabilir. Bu nedenle disaster recovery, her işletme için en hayati öneme sahip faaliyetler arasındadır.

Commvault Yazılım maliyetleri ve veri kaybı risklerini azaltırken iş esnekliğini geliştiren entegre, esnek ve verimli bir platform ile iş sürekliliğini ve disaster recovery operasyonlarını önemli ölçüde basitleştirir.

Cloud Services

Software Store, software installer, service packs, hot fix ‘ler, raporlar, limited distribution tools ve iş akışlarını indirebileceğiniz Cloud Services sitesinde bulunan çevrimiçi bir mağazadır. Buna ek olarak, birçok yazılım araçları clous site’da barındırılıyor.

Back to Top