Commvault Bölüm-2 CommCell Genel Bakış

Bir CommCell management group, verileri ve bilgileri koruyan, taşıyan, depolayan ve yöneten tüm Commvault yazılım bileşenlerinin mantıksal gruplandırmasıdır. Bir CommCell grubu, bir CommServe sunucusu, bir veya daha fazla MediaAgent ve bir veya daha fazla Client içerir.


CommServe

CommServe sunucusu, CommCell grubunun merkezi yönetim bileşenidir.

CommCell grubu için tüm konfigürasyon, güvenlik ve operasyonel geçmişi içeren Microsoft SQL Server veritabanında koruyarak tüm CommCell grup operasyonlarını koordine eder ve yürütür.

Bir CommCell grubunda yalnızca bir tane CommServe sunucusu olabilir. CommServe yazılımı fiziksel, sanal ve Cluster ortamlara kurulabilir.

MediaAgent

MediaAgent, CommCell grubundaki veri aktarım yöneticisidir. Yüksek performanslı veri dolaşımı sağlar ve veri depolama library’leri yönetir. CommServe sunucusu MediaAgent görevlerini koordine eder. Ölçeklenebilirlik açısından, bir CommCell’de birden fazla MediaAgent olabilir. MediaAgent yazılımı, fiziksel, sanal ve Cluster ortamlara yüklenebilir.

Client

Client, bir bilgisayarlarda yüklü olan agent’ların mantıksal bir gruplandırmasıdır. Agent bilgisayara ilk kez yüklendiğinde CommCell Tarayıcı’da oluşturulur.

Agent

Commvault yazılımı, korumak istediğiniz veri türünü destekleyen bir dizi yüklenebilir bileşen sağlar. Bu bileşenlere agent denir.

Agent’lar, bir istemci bilgisayarda dosya sistemleri, uygulamalar ve veritabanlarını korumanıza izin verir.

Agent yazılımı; fiziksel, sanal ve cluster ortamlara ve bilgisayara veya bir proxy sunucusuna yüklenebilir.

Agent’lar aşağıdaki gibidir:

  • Backup Agents
  • Archive Agents
  • Virtualization
  • Replication

CommCell Console

CommCell Konsolu, etkin işlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi ve tüm etkinliklere ilişkin olayların görüntülenmesi için CommCell grubunu yönetmek için kullanılan merkezi yönetim kullanıcı arabirimidir. CommCell Konsolu, merkezi ve merkezi olmayan organizasyonların , tek bir ortak arayüz aracılığıyla tüm veri taşıma etkinliklerini yönetmesine olanak tanır.

Web Server

Web Server , Admin Console ve Web Consele gibi bir veya daha fazla web tabanlı uygulamadan gelen istekleri işleyebilen ve web üzerinde CommCell ve son kullanıcı işlemlerine erişme izin vermek için CommServe sistemi ile iletişim kuran web hizmetidir.

Varsayılan olarak, Web Server ve Web Console bileşenleri CommServe bileşeniyle birlikte yüklenir.

Web Console

Web Konsolu, son kullanıcıların verilerini yönetmelerinin yanı sıra raporlama, yazılım paketlerini indirme ve sanal makineleri yönetme gibi diğer yararlı işlemleri gerçekleştirmelerine izin veren web tabanlı bir uygulamadır.

Reporting Server

Metrics Reporting Server, Web Konsolunuzdaki tek bir konumdan bir veya daha fazla CommCell Sunucuyu izlemenize yardımcı olan raporlara erişmenizi sağlar.

Workflow Engine

Workflow, bir takım görevi belirli bir sıraya koyarak iş süreçlerini otomatikleştiren bir araçtır. İş akışları, hem CommCell görevlerini hem de harici görevleri otomatik hale getirmenize yardımcı olur.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top