Commvault Bölüm-3 CommCell Mantıksal Mimari

Bir CommCell Managemement Group, bir CommServe sunucusundan ve istediğiniz sayıda MediaAgent ve Client’lardan oluşur. Bir CommCell’in, iki ana alanda tanımlanabilen mantıksal bir mimarisi vardır; production data, sunucudan ve işletmedeki bilgisayarlar tarafından kullanılan veri, protected data yedeklenen, arşivlenen veya depolama medyasına çoğaltılan korunan verilerdir.

Production Data Mantıksal Yönetimi

Bir CommCell Group , hiyerarşik bir ağaç yapısında tasarlanmış production data’nın mantıksal bir yönetimini kullanır. Production data, file system veya application ile doğal olarak arayüz sağlayan ve korunan verilerin belirli işlevlerine dayalı olarak yapılandırılabilen agent’lar kullanılarak yönetilir. Bu agent’lardaki veriler yedekleme grupları halinde gruplandırılır. Backup set’te, belirli verilere eşleme yapmak için bir veya daha fazla subclient kullanılabilir.


Client :
Bilgisayarda yüklü olan agent’ın mantıksal bir gruplamasıdır. Agent ilk kez bir bilgisayara yüklendiğinde, bir “Client” CommCell Tarayıcı’da oluşturulur.

Agent :
Bir Client’ta belirli bir veri türünü (ör. Windows File System, Oracle,SQL database’ler vb.) korumak için yüklenen bir yazılım bileşenidir.

Backup set :
Agent tarafından yönetilen tüm verilerin kapsayıcıları olan subclient’in bir veya daha fazla mantıksal gruplandırması. Bazı agent’lar için, bu bir arşiv seti veya replication set olarak adlandırılabilir. Bir database agent için backup set’in eşdeğeri genellikle bir veritabanı örneğidir.

Subclient :
Korunması gereken belirli production data’ları (sürücüler, klasörler, veritabanları, posta kutuları) tanımlayan ve yöneten mantıksal bir kapsayıcı.

storage policy :
Bir subclient içeriğinde korunan verilerin yaşam döngüsü yönetimini tanımlayan kurallara sahip mantıksal bir veri yönetimi varlığı.

Protected Data Mantıksal Yönetimi

Commvault veri yönetimi konsepti mantıksal politikalara dayalı bir veri koruma stratejisini kullanmaktadır. Politikayla yönlendirilen veri koruma ve yönetiminden elde edilen esneklik, verilerin fiziksel konumu yerine veri koruma ve koruma gereksinimlerine dayalı olarak gruplama yeteneğidir. Bu, korunan verilerin organizasyonunu ve yönetimini büyük ölçüde basitleştirir.

CommCell group’da, subclient’lar korunacak gerçek verileri tanımlar. Subclient’lar, tüm bir sunucu, sürücü, klasörler, veritabanı, kullanıcı posta kutuları, sanal makineler veya hatta document repository’leri içerebilir.

Bu subclient’larda tanımlanan veriler yedekleme, arşivleme veya snapshot işlemleri yoluyla protected storage alanına alınır. Protected storage’a girdikten sonra, bu subclient’lardan gelen veriler, production server’dan bağımsız olarak yönetilebilir.

Bir storage policy, Subclient’larin içeriği CommCell’in farklı sunucularında bulunsa bile, subclient’ların verilerini iş gereksinimlerine göre yönetir. İlişkili verileri yönetmek için belirli kurallar kümesi tanımlar.

Hangi veriler korunacak (subclient ); Nerede yerleşeceğini (the data path and library); Ne kadar süre tutulacağı (retention settings); ve deduplication, sıkıştırma protected storage alanındaki verilerin şifrelenmesi gibi diğer medya yönetimi seçenekleri olarak tanımlanır.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top