vCenter Server 6.5 Kurulumu Bölüm 1 – Deployment Types

vCenter Server and Platform Services Controller Deployment Types

vCenter Server Appliance’ı deploy edebilir ve ya Windows için vCenter Server’ı bir Embedded veya External Platform Services Controller ile kurabilirsiniz.

Platform Services Controller’ı bir appliance olarak deploy edebilir veya Windows’a yükleyebilirsiniz. Gerekirse, bir mixed operating sistem ortamı kullanabilirsiniz.

vCenter Server Appliance’ı deploy etmeden veya Windows için vCenter Server’ı kurmadan önce, ortamınıza uygun deployment modelini belirlemelisiniz.

Kurulum için, üç deployment (dağıtım) çeşidinden birini seçmeniz gerekir.

Dağıtım Tipi

Açıklama

vCenter Server with an embedded

Platform Services Controller

Platform Services Controller ile vCenter Server servisleri ile aynı sanal makine veya fiziksel sunucuda hizmet verir.

Platform Services Controller

Yalnızca Platform Services Controller ile paketlenen servisler sanal veya fiziksel sunucuda hizmet verir.

vCenter Server with an external

Platform Services Controller

(Requires external Platform Services Controller)

Sadece vCenter Server servisleri Sanal ve fiziksel sunucuda hizmet verir. vCenter Server’ın Platform Services Controller sunucusuna register edilmesi gerekir.

vCenter Server with an Embedded Platform Services Controller


Bu deployment modeli single site içeren kendi vCenter Single Sign-On domain’i olan standalone deployment türüdür.

Başka bir vCenter Server ve ya Platform Services Controller sunucusuna bu vCenter Single Sign-On domain’e join edemezsiniz.

Bu modelde tüm servisler tek bir sanal makine veya fiziksel sunucu üzerine kurulur. Küçük ölçekli yapılar için uygundur.

vCenter Server ve Platform Services Controller aynı sunucu üzerinde kurulduğundan isim çözümlemesi, bağlantı problemleri gibi sorunlar yaşanmaz.

Eğer Windows işletim sistemi üzerinde kurulumu yapacaksanız vCenter with an external Platform Services Controller dağıtım modeline göre daha az windows lisansına ihtiyaç duyarsınız.

NOT :
vCenter Server embedded Platform Services Controller’la kurduktan sonra deployment modeli yeniden yapılandırabilir ve bir External Platform Services Controller ile vCenter Server’a geçebilirsiniz.

Platform Services Controller and vCenter Server with an External Platform Services Controller

Bu modelde vCenter Server ve Platform Services Controller ayrı sanal sunucu veya fiziksel sunucu üzerinde kurulur. Büyük ölçekli yapılar için uygundur.

Bu deployment modelinin dezavantajları aşağıdaki gibidir :

vCenter Server ve Platform Services Controller arasındaki bağlantı, bağlanabilirlik ve isim çözümleme sorunları olabilir.

vCenter Server’ı Windows sanal sunuculara veya fiziksel sunuculara kurarsanız, daha fazla Microsoft Windows lisansına ihtiyacınız olacaktır.

Daha fazla sanal veya fiziksel sunucuları yönetmek gerekir .

Bir Platform Services Controller sunucuyu deploy veya kurduğunuzda, bir vCenter Single Sign-On domain oluşturabilir veya mevcut bir vCenter Single Sign-On domainine katalabilirsiniz.

Platform Services Controller sunucuları arasındaki join işlemi ile kimlik doğrulama, lisanslama bilgileri gibi altyapı bilgilerini birbirleri arasında replike edebiliriz bu şekilde birden fazla vCenter Single Sign-On site denetleyecisi olmasını sağlarız.

Birden fazla vCenter Server Sunucusunu ortak bir external Platform Services Controller Sunucusuna register edebiliriz.

vCenter Server Sunucuları kayıtlı (register) oldukları Platform Services Controller sunucusunun vCenter Single Sing-On Sitesini varsayar.

Tüm vCenter Server ‘lar register oldukları ortak bir veya birbirine join olmuş Platform Services Controller Sunucusuna Enhanced Linked Mode ile birbirlerine bağlıdırlar.

Mixed Operating Systems Environment

Şekil – 1 : Mixed Operating Systems Environment With an External Platform Services Controller on Windows

Şekil-2 : Mixed Operating Systems Environment With an External Platform Services Controller Appliance

Windows üzerine kurulu olan bir vCenter Server , Windows üzerine kurulu bir Platform Services Controller ve ya bir Platform Services Controller Appliance’a register edilebilir.

vCenter Server Appliance, Windows üzerine kurulu Platform Services Controller ve ya Platform Services Controller Appliance’a register edilebilir.

Windows vCenter Server ve vCenter Server Appliance aynı Platform Services Controller’lara Register edilebilir.

NOT :
Kolay yönetebilme ve bakım işlemleri için, yalnızca Appliance ya da sadece Windows vCenter Server ve Platform Services Controller kullanılması tavsiye edilir.

vSphere Domains, Domain Names, ve Site Kavramlarını Anlama :

Her Platform Services Controller, bir vCenter Single Sign-On domain’iyle ilişkilendirilmiştir. Default ‘ta domain name ” vsphere.local ” ‘dir.

Platform Services Controller kurulumu sırasında değiştirilebilir. Bu Domain lokal kimlik doğrulama alanını belirler.

Domain’i birden çok siteye bölebilir ve her Platform Services Controller ve vCenter Server sunucuyu bir siteye atayabilirsiniz. Siteler mantıksal yapılardır, ancak genellikle coğrafi konuma karşılık gelir.

Platform Services Controller Domain

Bir Platform Services Controller yüklediğinizde, bir vCenter Single Sign-On domain oluşturmanız veya varolan bir domain’e katılmanız istenir.

Domain adı , tüm Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) iç yapılanması için VMware Directory Service (vmdir) tarafından kullanılır.

Kimlik doğrulama çakışmalarını önlemek için, OpenLDAP, Microsoft Active Directory ve diğer dizin hizmetleri tarafından kullanılmayan bir ad kullanılmalıdır.

NOT :
Platform Services Controller veya vCenter Server sunucularının bulunduğu domain’i değiştiremezsiniz.

NOT :
vSphere 5.5 sürümünden upgrade ediyorsanız, vSphere alan adınız varsayılandır (vsphere.local). vSphere’ın tüm sürümleri için bir domain adını değiştiremezsiniz.

Platform Services Controller Sites

Logical Site’larda Platform Services Controller domainleri düzenleyebilirsiniz. VMware Directory Service içindeki bir site, bir vCenter Single Sign-On domain içindeki Platform Services Controller sunucularını gruplamak için mantıklı bir kapsayıcıdır.

Platform Services Controller’ı kurduğunuzda veya upgrade ettiğinizde, site adı istenir.

vSphere 6.5 ile başlayarak siteler önem kazanmaktadır. Platform Services Controller sunucusu failover sırasında, vCenter Server aynı sitedeki farklı bir Platform Services Controller ile bağlantı kurar.

vCenter Server sunucularının uzaktaki bir Platform Services Controller bağlantı kurmasını önlemek için Coğrafi konumda birden çok site kullanabilirsiniz.

Deployment Topologies with External Platform Services Controller Instances and High Availability

External deployment modelinde Platform Services Controller high availability’yi sağlamak için, vCenter Single Sign-On domain’e en az iki Platform Services Controller sunucuyu kurmanız veya deploy etmeniz gerekir.

Bir üçüncü parti yük dengeleyici kullandığınızda, kesinti olmadan otomatik olarak failover sağlayabilirsiniz.

Platform Services Controller with a Load Balancer

Bir load balancer (yük dengeleyici) arkasında Platform Services Controller High Availability yapılandırmak için, Platform Services Controller sunucuları aynı işletim sistemi türünde olmalıdır.

vCenter Server sunucuları, load balanacer’a bağlıdır. Platform Services Controller sunucu yanıt vermeyi durdurduğunda, load balanacer yükü diğer işlevsel Platform Services Controller sunucuları arasında kesintisiz olarak otomatik olacak şekilde dağıtır.

Platform Services Controller with Load Balancers Across vCenter Sign-On Sites

Two Load Balanced Pairs of Platform Services Controller Instances Across Two Sites

Domain boyunca otomatik failover ile Platform Services Controller high availability (yüksek kullanılabilirlik) sağlamak için, her sitede ayrı bir load balancer (yük dengeleyici ) yapılandırmanız gerekir.

Platform Services Controller with No Load Balancer

Two Joined Platform Services Controller Instances with No a Load Balancer

Aynı sitede load balancer olmadan iki veya daha fazla Platform Services Controller sunucu olduğunda , Platform Services Controller high availability için (yüksek kullanılabilirliğini), manuel failover yapılmalıdır.

Platform Services Controller with No Load Balancer Across vCenter Single Sign-On Sites

Two Joined Pairs of Platform Services Controller Instances Across Two Sites with No Load Balancer


vCenter Single Sign-on domain alanınız birden çok siteye yayılabilir. Load Balancer olmadığında, vCenter Server’ı aynı sitede başarısız Platform Services Controller’dan çalışan bir Platform Services Controller ‘a manuel olarak geçirmek gerekiyor.

Enhanced Linked Mode :

Enhanced Linked Mode, birden fazla vCenter Server sistemini bir veya daha fazla Platform Services Controllers kullanarak birbirine bağlar.

Enhanced Linked Mode, bağlı tüm vCenter Server sistemlerini görüntülemenizi ve aramanızı, rolleri, izinleri, lisansları, ilkeleri ve etiketleri çoğaltmanızı sağlar.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top