VMware vSAN Donanım Gereksinimleri

VSAN Node’larda tüm kapasite aygıtları, driver ve firmware sürümleri, VMware Compatibility Guide’ın vSAN bölümünde onaylı ve listelenmiş olmalıdır.

Storage controller :

Bir SAS veya SATA host bus adapter (HBA) veya bir RAID Controller passthrough modunda veya RAID 0 Modunda olabilir.

Hem vSAN hemde non-vSAN disklerde sorunları önlemek için aynı storage controller kullanılmaması tavsiye edilir.

vSAN işlemlerini olumsuz etkileyebileceğinden vSAN ve non-vSAN diskler için controller Mode’u  karıştırmamanız tavsiye edilir.

 • VSAN diskleri passthrough veya JBOD modundaysa, non-vSAN diskler’de passthrough veya JBOD modunda olmalıdır.
 • VSAN diskleri RAID modundaysa, non-vSAN disklerin de RAID modunda olması gerekir.

Performansı artırmak ve olası bir Storage controller arızasını yalnızca bir alt grup disk grubuna izole etmek için birden fazla storage controller kullanılmalıdır.

Yüksek queue depth değerine sahip storage controller’ın kullanılması performans artıracağından VMware Compatibility Guide’daki en yüksek queue depth değerine sahip storage controller kullanılması önerilir.

Queue Depth, storage controller üzerinde bir kerede sıraya alınabilene I/O isteklerinin sayısıdır.

Controller queue depth, rebuild/resync zamanlarını etkiler. Düşük bir controller queue depth, production ortamdaki sanal makinelerin rebuild/resync sırasında kullanılabilirliğini etkileyebilir. VSAN’da minimum 256 queue depth gereklidir. Hem All-Flash hemde Hybrid VSAN Nodel’larda node profiline bağlı olarak minimum 512 queue depth gereklidir.

VSAN’ın en iyi performansı için storage controller’u passthrough mode’unda kullanılmasını tavsiye eder .

RAID 0 Modundan bir storage controller daha yüksek bir yapılandırma va bakım gerek süreci gerektirir.

 

Virtual machine data storage :

 • Hybrid Group yapılandırması için en az bir SAS veya NL-SAS manyetik disk bulunmalıdır.
 • All-Flash Disk Group yapılandırması için en az bir SAS veya SATA solid-state (SSD) veya PCIe flash device bulunmalıdır.

Cache :

  • Bir SAS or SATA solid-state disk (SSD) veya PCIe flash device olabilir.

 

  • Primary level of failures to tolerate hesaplamadan önce, her disk grubundaki flash cache device boyutu kontrol edilmelidir. Hybrid cluster için, capacity device boyutun en az yüzde 10’unu sağlanmalıdır.

 

  • vSphere Flash Read Cache, vSAN cache için ayrılan flash aygıtlarından hiçbirini kullanmamalıdır.

 

 • Cache için kullanılan flash cihazları VMFS veya başka bir dosya sistemiyle biçimlendirilmemelidir.

vSAN Hybrid Deployment için , SSD kullanımı yaklaşık olarak  %30 kalıcı bir write cache ve yaklaşık olarak %70 bir read buffer arasında bölünmüştür. Sonuç olarak SSD’nin dayanıklık ve Saniyedeki I/O işlemlerinin sayısı performans için önemli faktörlerdir.

All-flash vSAN Node’larda (endurance) dayanıklılık ve (performance) performans aynı kriterlere sahiptir.

Not : VMware Validated Design, cache katmanı için D endurance Class SSD’lerini kullanır.

vSAN için kullanılan SSD’lerin dayanıklılığı için, standart endüstri yazma ölçütleri, sürücünün güvenilirliğini ölçmek için kullanılan birincil ölçümlerdir. Tüm satıcılarda standart bir metrik olmamakla birlikte , Drive Writes per Day (DWPD) veya Petabytes Written (PBW) normalde kullanılan ölçümlerdir.

vSphere 5.5 için endurance class, Drive Writes Per Day (DWPD) ‘ye dayanıyordu. VMware vSAN 6.0 ve sonraki sürümlerinde, endurance class, Terabytes Written (TBW) kullanacak şekilde güncellenmiştir.

SSD’ler için ENDURANCE CLASS

SSD ENDURANCE CLASS

SSD TIER

TB WRITES IN 5 YEARS

A

vSAN All Flash – Capacity

365

B

vSAN Hybrid – Caching

1825

C

vSAN All Flash – Caching for Medium workloads

3650

D

vSAN All Flash – Caching for High workloads

7300

 

SSD performans class ve vSAN performans seviyesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Maliyet belirleyici bir faktör olsada en yüksek performanslı SSD, vSAN’ın en iyi performansıyla çalışmasını sağlar.

Not:
VMware vSAN en yüksek performans seviyesi için Class E SSD’leri veya daha üstünün kullanılmasını tavsiye eder.

SSD’ler için PERFORMANCE CLASS

SSD PERFORMANCE CLASS

WRITES PER SECOND

B

5000 – 10000

C

10000 – 20000

D

20000 – 30000

E

30000 – 100000

F

100000+

 

Memory :

vSAN için memory gereksinimleri, ESXi hipervizörünün yönetmesi gereken disk group ve disk group’taki device sayısına bağlıdır. Her hostun, maksimum disk group number (5) ve disk group başına maksimum capacity device number (7) alabilmesi için en az 32 GB memory içermesi gerekir.

CPU :

vSAN genellikle bir Host’ta CPU kaynaklarının % 10’undan azını kullanır. Deduplication ve compression gibi vSAN storage özelliklerinin kullanılması CPU kullanımını yaklaşık olarak % 5-10 artırabilir.

Flash Boot Device :

ESXi host memory 512 GB veya daha az ise , ESXi Host’u bir USB, SD veya SATADOM device’dan başlatabiliriz. Bir vSAN Host’u bir USB device’dan veya SD karttan başlattığınızda, boot device dosyasının boyutu en az 4 GB olmalıdır.

ESXi Host 512 GB memory’den daha fazla bir büyüklükte ise aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır:

Host , en az 16 GB boyutunda bir SATADOM veya disk’ten boot edebilirsiniz. Bir SATADOM device kullanırken, bir single-level cell (SLC) olmalıdır.

VSAN 6.5 veya daha üst bir versiyon kullanıyorsanız, USB/SD cihazlardan boot etmek için ESXi host’taki coredump bölümünü yeniden boyutlandırmanız gerekir.

Bir ESXi 6.0 veya sonraki bir host’u USB cihazından veya SD karttan başlattığınızda, vSAN trace log’ları RAMDisk’e yazılır. Bu loglar shutdown veya system crash (panic) sırasında kalıcı ortama otomatik olarak boşaltılır. Bir elektrik kesintisi olursa, vSAN trace logları korunmaz.

Bir ESXi 6.0 veya sonraki bir host’u bir SATADOM cihazından boot ettiğinizde , vSAN trace log’ları doğrudan SATADOM cihazına yazılır.

Network Connectivity and Bandwidth

VSAN hybrid konfigurasyonunda VMware, vSAN network trafiği için 1 GB, 10 GB, 25 GB, 40 GB ve 100 GB Network Interface Card’ları (NIC) destekler. 1 Gb NIC kullanılıyorsa, VMware bu NIC’in sadece vSAN trafiği için kullanılmalıdır. 10 GB veya daha yüksek bant genişliğine sahip bir NIC kullanılıyorsa, bunlar diğer network trafiği türleriyle paylaşılabilir.

vSAN all-flash konfigurasyonu yalnızca 10 GB veya daha üstü hızları destekler. Nedenlerinden biri , all-flash konfigurasyonu gelişmiş performans ve daha yüksek verimlilik elde etmek için host’lar arasında daha fazla network bant genişliği kullanabilmesinden kaynaklanır.

Hem hybrid hemde all-flash konfigurasyonda, 10 GB bağlantıların atanmasına gerek yoktur. vMotion, vb. gibi diğer network trafik türleri ile paylaşılabilirler. Bir 10 GB NIC birden fazla trafik türü arasında paylaşılıyorsa, bir trafik türünün tüm bant genişliğinin kullanılmasını önlemek için Network I/O Control kullanılmalıdır.

NOT:
VMware vSAN cluster içindeki host’lar arasında en az 10 Gbps network bağlantısının kullanılmasını önerir. Bu bağlantılar diğer trafik türleriyle paylaşılabilse de, vSAN trafiğine öncelik vermek için Network I/O Control önerilir.

Kaynak : https://docs.vmware.com/en/VMware-vSAN/index.html

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top