VMware vSAN Giriş ve Terimler

VMware vSAN, sanal makineler için paylaşılan depolama alanı oluşturan yazılım tabanlı bir yaklaşım kullanır. ESXi Host’ların lokal fiziksel disklerini sanallaştırır ve bunları hizmet kalitesi gereksinimlerine göre sanal makinelere ve uygulamalara bölünebilen ve atanabilen storage pool’lara dönüştürür.

HA, vMotion ve DRS gibi shared storage gerektiren VMware özelliklerini desteklerken vSAN, external shared storage gereksinimini ortadan kaldırır.

VSAN’ı  hybrid veya all-flash cluster olarak çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Hibrid cluster’da , cache layer için flash device’lar kullanılır ve storage capacity layer için manyetik diskler kullanılır.All-flash cluster’larda , flash aygıtlar hem cache hem de capacity için kullanılır.


VSAN’ın özellikleri

vSAN, cluster’lar ve datastore’lar için geçerli olan aşağıdaki özellikleri özetler :

1-Shared storage support : vSAN, HA,vMotion ve DRS gibi shared storage gerektiren VMware özelliklerini destekler.

2- Just a Bunch Of Disks (JBOD) : vSAN, blade sunucu ortamında kullanım için JBOD’u destekler. Cluster, blade sunucular içeriyorsa, datastore’un kapasitesini blade sunucularına bağlı JBOD storage alanıyla genişletebilirsiniz.

3- On-disk format : vSAN 6.7.1, vSAN cluster başına yüksek ölçeklenebilir snapshot ve clone yönetim desteği sağlayan on-disk virtual file format 7.0’ı destekler.

4- All-flash and hybrid configurations : vSAN, All-flash veya hybrid cluster için yapılandırılabilir.

5- Fault domains : vSAN, vSAN cluster bir veri merkezinde birden çok raf veya blade sunucu şasisine yayıldığında host’ların raf veya kasa arızalarından korunması için fault domain’leri yapılandırmayı destekler.

6- iSCSI target service : VSAN Cluster’ın dışında olan Host’ların vsan datastore’lara erişmesi için vSAN ISCSI target service’i etkinleştirir.

7- Stretched cluster : vSAN, iki coğrafi bölgeye yayılan stretched cluster’ları destekler.

8- vSAN health service : vSAN health service, cluster bileşeni sorunlarının izlenmesi, sorunlarının giderilmesi, teşhis edilmesi ve olası risklerin tanımlanması için önceden yapılandırılmış sağlık kontrol testleri içerir.

9 – vSAN performance service : vSAN performance service, IOPS’u, iş hacmini, gecikmeyi ve tıkanıklığı izlemek için kullanılan istatistiksel çizelgeleri içerir. Bir vSAN cluster , host , disk grubu, disk ve VM’lerin performansını izleyebilirsiniz.

10- Integration with vSphere storage features : vSAN, VMFS ve NFS storage ile geleneksel olarak kullanılan vSphere data management özellikleriyle bütünleşir. Bu özellikler arasında Data Protection için snapshot’lar, linked clone’lar, vSphere Replication ve vSphere API’leri bulunur.

11- Virtual Machine Storage Policies : vSAN, storage yönetimine VM merkezli bir yaklaşımı desteklemek için VM storage policy’ler ile çalışır. Deploy sırasında sanal makineye bir storage policy atamazsanız, vSAN Default Storage Policy otomatik olarak Sanal Makineye atanır.

12- Rapid provisioning : vSAN, sanal makine oluşturma ve deploy etme işlemleri sırasında vCenter Server’da depolamanın hızlı bir şekilde sağlanmasını sağlar.

13 – SDK support : Java için VMware vSAN SDK, VMware vSphere Management SDK’sinin bir uzantısıdır. Geliştiricilerin vSAN’ın kurulum, yapılandırma, izleme ve sorun giderme işlemlerini otomatikleştirmelerine yardımcı olan belgeler, kitaplıklar ve kod örnekleri içerir.

vSAN Terim ve Tanımları

Disk Group :

Bir disk group, bir host üzerinde fiziksel depolama kapasitesinin bir birimidir ve vSAN cluster’a performans ve kapasite sağlayan bir grup fiziksel aygıttır. Her disk group bir flash cache cihazına ve bir veya birden fazla kapasite cihazına sahip olmalıdır. Cache için kullanılan cihazlar disk group’lar arasında paylaşılamaz ve başka amaçlar için kullanılamaz. Tek bir cache aygıtı tek bir disk gruba ayrılmalıdır. Hibrid cluster’da , cache layer için flash device’lar kullanılır ve depolama kapasitesi katmanı için manyetik diskler kullanılır. Bir all-flash cluster’da, flash device’lar hem cache hem de kapasite için kullanılır.

Object-Based Storage :

vSAN, verileri object adı verilen esnek data container’lar biçiminde depolar ve yönetir.

Bir object, data ve metadata’nın cluster üzerinde dağıtılmış mantıksal bir volume’dur. VSAN datastore’da bir sanal makine oluşturulduğunda , vSAN, her sanal disk için birden çok bileşenden oluşan bir dizi object oluşturur.

VSAN bir sanal disk için bir object oluşturduğunda ve object’in cluster üzerinde nasıl dağıtılacağı belirlediğinde, aşağıdaki faktörleri dikkate alır:

  • vSAN, sanal disk gereksinimlerinin belirtilen virtual machine storage policy ayarlarına göre uygulandığını doğrular.
  • vSAN protection policy’e bağlı olarak kaç replika oluşturulması ,performance policy’de her replica için ayrılmış flash cache read miktarı ve her replica için kaç strip’in oluşturulacağı ve bunları cluster’da yerleştirileceği yeri gibi doğru cluster kaynaklarının kullanıldığını doğrular.
  • vSAN, sanal diskin policy uyumluluk durumunu sürekli olarak izler ve raporlar.
 • vSAN, mirror ve witnesses gibi gerekli koruma bileşenlerinin ayrı host’lara veya fault domain’lere yerleştirildiğini doğrular. Örneğin, bir hata sırasında bileşenleri yeniden oluşturmak için, vSAN, sanal makine nesnelerine ait koruma bileşenlerinin iki farklı host’a veya fault domain’e yerleştirilmesi gereken yerleştirme kurallarına uyan ESXi host’ları arar.

vSAN Datastore

VSAN’ı bir cluster’da etkinleştirdikten sonra, tek bir vSAN datastore oluşturulur. Tek bir vSAN datastore , her sanal makine veya her sanal disk için farklı servis seviyeleri sağlayabilir.

vCenter Server’da, vSAN datastore’un storage özellikleri bir dizi özellik olarak görünür. Sanal makineler deploy edildiğinde, vSAN, sanal makineleri her sanal makinenin gereksinimlerine göre en uygun şekilde yerleştirmek için bu policy’i kullanır.

Object-Based Storage :

Her object, VM Storage Policy’de kullanımda olan yeteneklerle belirlenen bir dizi bileşenden oluşur.

Örneğin, 1’e ayarlanan Primary level of failures to tolerate ile, vSAN, replica’lar ve witness gibi koruma bileşenlerinin, her bir replica’nın bir object bileşeni olduğu, vSAN cluster’daki ayrı hostlara yerleştirilmesini sağlar.

Ayrıca, aynı policy’de , object başına iki veya daha fazla olarak yapılandırılmış disk stripe number varsa , vSAN , birden fazla kapasite aygıtında nesneyi de böler ve her stripe , belirtilen object’in bir bileşeni olarak kabul edilir. Gerektiğinde vSAN , büyük object’leri birden çok bileşene bölebilir.

Bir vSAN veri deposu aşağıdaki nesne türlerini içerir :

VM Home Namespace : vmx, log dosyaları, vmdk’lar ve snapshot delta description dosyaları gibi tüm sanal makine yapılandırma dosyalarının depolandığı virtual machine home directory’dir.

VMDK : Sanal makinenin sabit disk sürücüsünün içeriğini depolayan bir sanal makine diski veya .vmdk dosyasıdır.

VM Swap Object : Sanal bir makine açıldığında oluşturulur.

Snapshot Delta VMDKs : Sanal makinenin snapshot’u alındığında oluşturulur.

Memory object : Sanal makine suspending duruma geldiğinde veya snapshot memory option seçildiğinde oluşturulur.

Sanal Makine Uygunluk Durumu : Compliant ve Noncompliant

Bir sanal makine, nesnelerinden biri veya daha fazlası atanmış storage policy gereksinimlerini karşılayamadığında noncompliant (uyumsuz) olarak kabul edilir Sanal makineleriniz storage policy’de tanımlanan gereksinimlere uygunsa, sanal makinelerinizin durumu Compliant
(uyumlu) olarak kabul edilir. Virtual Disk tabında Physical Disk Placement kısmında sanal makine nesnesi uygunluk durumunu doğrulayabilirsiniz.

Component State: Degraded ve Absent States

vSAN , bileşenler için aşağıdaki arıza durumlarını kabul eder:

Degraded :

VSAN kalıcı bir bileşen arızası tespit ederse ve bileşenin çalışma durumuna gelmeyeceğini varsayarsa, bir bileşen bozulmuş (degraded state) durumdadır.

Nedenler: 

  • Failure of a flash caching device
  • Magnetic or flash capacity device failure
 • Storage controller failure

Absent : VSAN, bileşenin çalışma durumunu iyileştirip geri yükleyebileceği geçici bir bileşen arızası tespit ederse bir bileşen absent state içindedir. Varsayılan olarak, vSAN 60 dakika sonra absent durumundaki bileşenlerini yeniden oluşturmaya başlar.

Nedenler :

  • Lost network connectivity
  • Failure of a physical network adapter
  • ESXi host failure
   • Unplugged flash caching device
  • Unplugged magnetic disk or flash capacity device

Object State: Healthy ve Unhealthy :

Healthy: En az bir tam RAID 1 mirror mevcut olduğunda veya gereken minimum sayıda veri segmenti mevcut olduğunda, nesne Healthy (sağlıklı) kabul edilir.

Unhealthy : Full mirror olmadığında veya RAID 5 veya RAID 6 nesneleri için gereken minimum sayıda veri segmenti bulunmadığında bir nesne Unhealthy (sağlıksız) olarak kabul edilir.

Witness : Witness, yalnızca metadata içeren ve herhangi bir gerçek uygulama verisi içermeyen bir bileşendir. Potansiyel bir arızadan sonra, hayatta kalan veri deposu bileşenlerinin mevcudiyeti ile ilgili bir karar verilmesi gerektiğinde kilitleme görevi görür. Witness, disk biçimi 1.0’ı kullanırken vSAN datastore’unda metadata için yaklaşık 2 MB, sürüm 2.0 ve üstü için disk formatı için 4 MB alan tüketir.

Storage Policy-Based Management (SPBM)

VSAN kullanırken, performans ve kullanılabilirlik gibi sanal makine storage gereksinimlerini bir policy olarak tanımlayabilirsiniz. vSAN, vSAN datastore’lara dağıtılan sanal makinelere en az bir virtual machine storage policy atanmasını sağlar.

Sanal makineleri dağıtırken bir storage policy uygulamıyorsanız, vSAN otomatik olarak Primary level of failures to tolerate 1 olarak ayarlanmış, her object için tek bir disk stripe ve thin hazırlanmış sanal disk ile varsayılan bir vSAN policy’i atar.

Ruby vSphere Console (RVC)
Ruby vSphere Console (RVC), vSAN cluster’ı yönetmek ve sorun gidermek için kullanılan bir komut satırı arabirimi sağlar. RVC, esxcli tarafından sunulan host merkezli görünüm yerine cluster çapında bir görünüm sunar. RVC, vCenter Server Appliance ve Windows için vCenter Server ile birlikte gelir, bu nedenle ayrı olarak yüklemeniz gerekmez.

vSphere PowerCLI 

VMware vSphere PowerCLI, yapılandırma ve yönetim görevlerini otomatikleştirmenize yardımcı olmak için vSAN için komut satırı komut dosyası desteği ekler. vSphere PowerCLI, vSphere API’sine bir Windows PowerShell arayüzü sağlar. PowerCLI, vSAN bileşenlerini yönetmek için cmdlet’ler içerir.

vSAN Observer

VMware vSAN Observer, RVC üzerinde çalışan Web tabanlı bir araçtır ve vSAN Cluster’ın derinlemesine performans analizi ve izlenmesi için kullanılır. Kapasite katmanının performans istatistiklerini, fiziksel disk grupları hakkında istatistiki bilgileri, CPU üzerindeki mevcut yükü, vSAN memory pool’un tüketimini, vSAN Cluster’daki fiziksel ve in-memory object dağıtımını görüntülemek için vSAN Observer kullanılmalıdır.

Back to Top